Calendarul admiterii în anul școlar 2022-2023

Candidații care solicită înscrierea, pentru anul școlar 2022-2023, pe locurile speciale pentru romi și pe locurile distinct alocate candidaților cu CES au completat, respectiv completează, în 4 și 5 iulie, fișele de înscriere, potrivit opțiunilor disponibile, în Broșura Admiterii 2022, județul Cluj.

Potrivit celor anunțate, luni, de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, repartizarea computerizată a candidaților care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru romi și pe locurile distinct alocate candidaților cu CES va avea loc în 7 iulie, în sesiuni distincte de repartizare, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere, în funcție de nivelul de școlarizare, astfel: repartizare computerizată, în învățământul liceal, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere; repartizarea în ședință publică, pentru învățământul profesional/ învățământul dual, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, începând cu ora 9:00, la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca.

„Potrivit Calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2022-2023, în perioada 4 – 11 iulie 2022, în toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj, conform programărilor realizate la nivelul unităților de învățământ, se desfășoară activitățile specifice de completare a opțiunilor în fișele de înscriere, pentru filierele teoretică și tehnologică, cu profilurile și specializările aferente. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții claselor a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se desfășoară în unitatea de învățământ de proveniență a elevilor, atât pentru elevii din județul Cluj, cât și pentru elevii din alte județe care optează pentru unități de învățământ liceal din județul Cluj” – precizează IȘJ Cluj.

Repartizarea computerizată a absolvenților claselor a VIII-a în învățământul liceal de stat are loc în 14 iulie și se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, cu respectarea ordinii opțiunilor elevilor, așa cum sunt acestea consemnate în fișa individuală a fiecărui elev.

În vederea maximizării șanselor de reușită, privind admiterea în învățământul liceal de stat, Inspectoratul Școlar Județean Cluj recomandă elevilor și părinților să completeze un număr cât mai mare de opțiuni, respectiv de coduri, în fișa de înscriere, astfel încât elevii să beneficieze de repartizarea computerizată în această primă etapă a admiterii.

Conform IȘJ Cluj, vineri, 1 iulie, Comisia județeană de admitere a validat lista celor 527 de elevi admiși în clasa a IX-a, învățământ vocațional. Totodată, 6 elevi de etnie romă și 6 elevi cu cerințe educaționale speciale au fost admiși pe locurile speciale dedicate acestora, conform Planului de școlarizare aprobat pentru anul școlar 2022-2023.

În perioada 4-8 iulie, la sediul unităților de învățământ preuniversitar care au prevăzute clase de învățământ profesional/ dual, au loc înscrierile în învățământul profesional de stat și în învățământul dual. Fișa de înscriere este unică pentru ambele forme de școlarizare, iar elevii, în funcție de opțiune, completează codurile corespunzătoare tuturor calificărilor din acea unitate școlară, în ordinea preferințelor.

Elevii reveniți în țară, repatriați, refugiați, se pot înscrie în clasa a IX-a, independent de termenele din calendarele metodologiei de admitere în învățământul liceal de stat, profesional, dual. Aceștia vor urma procedura referitoare la echivalarea studiilor – precizează IȘJ Cluj.

O altă precizare: Comisia județeană de admitere, de la nivelul județului Cluj, soluționează cererile absolvenților claselor a VIII-a care, în perioada studiilor gimnaziale, au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale, precum și solicitările elevilor ucraineni care doresc continuarea studiilor liceale în județul Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut