Burse multe și mai mari pentru studenții de la USAMV din Cluj-Napoca

Aproximativ 30 la sută dintre studenții Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca beneficiază de diverse forme de burse, valorile acestora fiind mai mari ca în anul universitar trecut. Astfel, cea mai mică bursă alocată studenților USAMV va avea valoarea de 800 lei, iar cea mai mare de 1500 lei, bursa de performanță I.

La USAMV Cluj-Napoca, studenții beneficiază de trei categorii de burse: burse din fondurile bugetare, burse din fondurile proprii și burse provenite de la terți.

Burse din fondurile bugetare sunt de două tipuri: burse de performanță academică și burse sociale.

Cuantumul bursei de performanță academică de categoria I este de 1500 de lei, a celei de performanță II de 1200 de lei iar bursa de performanță III de 1000 de lei. Bursele sociale sunt de 900 de lei iar cele acordate din venituri proprii sunt de 800 de lei. Bursele din venituri proprii se acordă pentru performanță în activitatea științifică, sportivă, cultural artistică, extra-curriculară, organizatorică sau voluntariat. USAMV mai acordă un tip de burse pentru ajutor material. Cuantumul burselor de la terți este stabilit de cel care oferă bursa.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut