Bugetele pentru competițiile aflate în derulare, suplimentate cu peste 407 milioane lei

Ministerul Educației și Cercetării a emis un ordin care prevede alocarea de credite bugetare şi de angajament în vederea lansării de noi competiții în anul 2020, precum şi pentru suplimentarea bugetelor pentru competiții aflate în derulare sau finalizate în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare III.

Programul 1 – subprogramul 1.1 Resurse umane a fost majorat cu suma de 34.633.675 lei, distribuită pentru: premierea rezultatelor cercetării – articole: +14.000.000 lei; premierea rezultatelor cercetării – brevete: +1.500.000 lei; proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE): +19.133.675 lei.

Programul 2, Proiect experimental demonstrativ (PED), s-a majorat cu suma de 130.327.174 lei, iar Programul 3 s-a majorat cu suma de 25.000.000 lei, distribuită astfel: Subprogramul 3.1 Bilateral/multilateral: +1.000.000 lei (AUF-FR); Subprogramul 3.5 Alte inițiative și programe europene și internaționale: + 9.000.000 lei (EUREKA); Subprogramul 3.6 Suport: +15.000.000 lei (Premierea participării la Orizont 2020).

Programul 4, Proiecte de cercetare exploratorie (PCE), s-a majorat cu suma de 200.000.000 lei, iar Programul 5 s-a majorat cu suma de 18.000.000 lei, distribuită pentru: Subprogramul 5.1: + 6.000.000 lei (ELI-RO); Subprogramul 5.2: +12.000.000 lei (FAIR-RO).

Coordonarea, din punct de vedere administrativ, a programelor și subprogramelor din Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare este asigurată de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Educației și Cercetării.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut