Biserici de lemn din patrimoniul județului Cluj: Biserica din Chesău, monument de secol XVIII

În satul Chesău, în prezent aproape în întregime maghiarizat, a existat în permanență și o comunitate românească. Aceasta era suficient de puternică să aibă biserică de lemn, edificiu menționat în documentele secolului al XVIII-lea. Actualul monument de lemn a fost mutat aici în 1923 din Ghirișu Român, un sat alăturat, tocmai pentru a înlocui lăcașul menționat în trecut.

Biserica ce poartă hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril ”, aflată pe Lista Monumentelor sub codul CJ–II-m-B-07559, datează de la începutul secolul al XVIII-lea, unele documentele vorbind de pictarea sa în 1817 și despre „credincioșii  Gligor Csoban, Simeon Mândrucz, Ion Pinte și alți catolici” drept donatori. Pe cununa  bisericii apare incizat anul 1878, când au loc unele lucrări de refacere și adăugare a prispei. Datarea sa este susținută și de prezența, la Chesău, a unor elemente vechi, arhaice, întâlnite adesea la bisericile mai vechi: existența a două goluri pentru uși la iconostas, prezența aerisitoarelor-luminatoare și forma trapezoidală a absidei altarului.

Biserica este construită din bârne de brad, îmbinate în cheotoare dreaptă, dar și într-o pronunțată coadă de rândunică, așezate pe o fundație de piatră. Planimetric, se compune dintr-un pronaos și naos, înscrise într-un dreptunghi unitar, completate de un altar decroșat poligonal (trapezoidal). Pronaosul este tăvănit, de pe grinzile sale ridicându-se stâlpii turnului clopotniță, cu galerie deschisă și coif octogonal. Naosul și altarul au câte o boltă semicilindrică, întărită de un arc dublou.

Acoperișul este unitar pentru întregul edificiu, cu căpriorii fixați pe cosoroabele susținute de consolele formate de capetele bârnelor din partea superioară a pereților. Prispa, adăugată în 1878 pe latura de sud, are stâlpi simpli. De asemenea, la strămutarea din 1923, au fost aduse noi modificări.

Un pom al vieții incizat se mai zărește pe vechea poartă de acces în cimitirul unde găsim biserica. O preocupare a meșterilor de a decora lemnul găsim și la capetelor cununii ușor fasonate din partea estică, dar și la luminatorul de la altar, realizat sub forma a două triunghiuri afrontate. Este foarte probabil ca intrarea să fi avut decor sculptat, sacrificat în urma strămutării.

Biserica nu mai păstrează urme de pictură murală de început de sec. XIX (1817), aceasta deteriorându-se în timp. Iconostasul este acoperit cu scânduri, are montat un crucifix și prezintă doar două deschideri.

Din vechiul patrimoniu al bisericii se păstrează trei icoane împărătești de secol XIX, deteriorate, prezentând temele „Maica Domnului cu Pruncul”, „Iisus Pantocrator” și „Sfântul Nicolae”.

În cercetările de teren ale anilor ʹ70-ʹ80, specialiștii au remarcat valoroasele uși împărătești ale acestui lăcaș. Databile în secolul al XVIII, acestea au un bogat relief sculptat, policrom, cu motive vegetale și înfățișează, în medalioane, pe cei patru evangheliști și o „Bunăvestire”, în partea superioară, marginile superioare având un profil tip acoladă, în timp ce stinghia verticală este marcată printr-o torsadă. Întregul repertoriu amintește de arta secolului al XVII-lea, de la sud de Carpați. Aceste însemnate obiecte de patrimoniu pot fi admirate, în prezent, în sălile destinate artei vechi la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

În prezent, edificiul este într-o stare de conservare acceptabilă, purtând însă urmele intervențiilor suferite în timp. Pe lângă modificările din 1878 și strămutarea din 1923, au mai avut loc lucrări în 1958, când coiful turnului primește tablă. În 1969, edificiul a fost acoperit cu țiglă, astfel că biserica din Gârbău nu este un caz singular în acest sens. Placa prispei a fost turnată din beton.

Biserica din Chesău este o filie a parohiei ortodoxe Ghirișu Român, slujbe oficiindu-se doar uneori. Recent, preotul de aici și comunitatea au degajat lăcașul de copacii crescuți în imediata apropiere a edificiului și au ridicat o troiță.

Consuela BENDEA
Consultant artistic în arhitectură și artă tradițională,
CJCPCT Cluj

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut