Biserica de lemn, monument istoric de secol XVIII, din localitatea clujeană Bica

Unul dintre cele mai frumoase și mai bine conservate edificii religioase de lemn din întregul județ Cluj este biserica din Bica, ce aparține comunei Mănăstireni. Lăcașul de cult are hramul „Înălțarea Domnului” și se află pe Lista Monumentelor Istorice. Putem  afirma că este unul din cazurile fericite din județ de biserică restaurată, îngrijită și în care continuă oficierea slujbei religioase.

Edificiul înlocuiește o biserică mai veche, iar din inscripția în chirilică de pe portalul intrării știm că a fost ridicat în 1765, de meșterul Nicolae Rar.

Arhitectura

Biserica este construită din bârne de stejar dispuse în sistemul Blockbau, îmbinate în cheotoare dreaptă, pe o fundație de piatră. Planimetric, se compune dintr-un pronaos și naos, înscrise într-un dreptunghi, și altar pentagonal cu pereții retrași. Pe latura de sud are un pridvor cu opt stâlpi care formează arcade semicirculare. Pronaosul este tăvănit, de pe grinzile sale ridicându-se stâlpii turnului clopotniță, cu galerie deschisă cu câte trei arcade semicirculare pe fiecare latură și coif octogonal pe bază pătrată. Naosul are o boltă semicilindrică cu arc dublou, iar altarul are boltă și trei triunghiuri sferice. Acoperișul din șindrilă este unitar pentru naos și pronaos, dar separat pentru altar.

Decorul sculptat

Ușa de intrare de pe latura sudică are un ancadrament decorat simetric cu vrejuri vegetale schițate, baghete cu cruci în X, rozete simple. Decor traforat cu motive precum inimi și lacrimi găsim la parapetul galeriei turnului clopotniță.

Pictura

Edificiul păstrează o pictură murală realizată în 1774, conform inscripției de pe latura de nord a altarului, la proscomidie: „1774 noiemvrie 18 zile …Pomeni gospodi Popa Toma si sotul dumisale Marie 1774”, nefiind cunoscut numele pictorului.

În pronaos sunt reprezentați Adam și Eva pe peretele vestic, alături de o friză a mucenițelor. Pe bolta naosului sunt reprezentați în medalioane: Pantocratorul, Duhul Sfânt și Cel vechi de zile, precum și diverși prooroci spre nord și sud. O parte din pictura peretelui vestic al naosului s-a distrus în momentul în care, ulterior pictării, s-au practicat niște ferestre, pentru a permite celor din pronaos să urmărească mai bine slujba. Se păstrează, totuși, mai multe scene, precum: Sf. Gheorghe cu balaurul, Constantin și Elena, Sf. Duh.

Iconostasul este pictat și el, iar deasupra icoanelor împărătești, datate la mijlocul sec. al XVIII-lea, sunt reprezentați Cei 12 Apostoli, apoi un rând de prooroci, având în centru o reprezentare a Maicii Domnului, totul fiind încununat de o Răstignire. În altar este reprezentată: Sfânta Treime pe boltă, Sfinți părinți pe pereți și Punerea în mormânt la proscomidie. Pictura prezintă influențe baroce frecvente în epocă, scenele sunt delimitate prin bogate vrejuri vegetale, iar cromatica este dominată de roșu și verde.

Patrimoniul

Printre obiectele de valoare se numără câteva icoane pe lemn datate sau databile în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea: Maica Domnului cu Pruncul  (aprox.1772) și Deisis (aprox. 1772), Arhanghelului Mihail cu Sfântul Nicolae (1750). Nesemnate, ele sunt atribuite prin analiză stilistică lui Simion Silaghi Sălăgeanu, ucenicul Jupânului Andraș din Cluj, sau chiar acestuia din urmă. Însemnat pictor muralist și iconar, Simion Sălăgeanu a fost activ în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea, în zona la care ne referim, pictând icoane la Dretea, Bica sau Păniceni.

Valoroasa icoană păstrată aici, reprezentând pe Maica Domnului cu Pruncul de tip Hodighitria și aparținând unui meșter transilvănean anonim, are o ramă împodobită cu butoni mari, auriți, fond aurit cu pătrățele, personaje cu nimb decorativ, totul având un stil arhaic. Este posibil să fie rămasă de la vechea biserică înlocuită de actualul edificiu și databilă astfel chiar în secolul al XVI-lea, în opinia acad. Marius Porumb. Elemente ce susține vechimea icoanei sunt tocmai butonii de pe margine, asemeni decorurilor ferecăturilor.

La Bica se mai păstrează cruci pictate și cărți liturgice din secolele XVIII și XIX.

Valorosul triptic care a aparținut bisericii din Bica, realizat în 1563 de același autor cu al tripticului de la Agârbiciu, se găsește la Muzeul de Artă din București. Acesta ar fi rămas tot de la edificiul mai vechi, înlocuit de actualul monument. Tema principală a tripticului, legată fiind de hramul bisericii, este Înălțarea Domnului. Pictorul este considerat a fi unul itinerant, care a învățat acest meșteșug în centrele din nordul Moldovei, după cum arată unele detalii stilistice.

Starea de conservare

Edificiul a fost supus unor lucrări de restaurare la mijlocul anilor ʹ90, astfel că în prezent se prezintă în condiții bune: s-a schimbat șindrila, la vest, monumentul a fost înălțat pe o bază de piatră și s-a intervenit la structura de lemn. În anii următori s-a restaurat pictura în pronaos și altar. Pictura se prezintă în general în condiții bune, fiind deteriorată doar în partea de nord a bolții naosului.

Părintele Ionuț Sdrăbău, parohul bisericii din Mănăstireni, a cărei filie este Bica, oficiază slujbă o dată la trei săptămâni pentru cele aproximativ 50 de familii rămase în sat.

Consuela BENDEA

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut