Bani pentru programe de calificare profesională

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat 3 apeluri de proiecte, în valoare de 117 milioane de euro, pentru sprijinirea calificării profesionale pentru meserii de bază și integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

Formare profesională în meserii de bază

Apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii”, finanțerază programe de formare în meserii din turism și eco-turism, textile și pielărie, lemn și mobilă, construcții, industrie auto și componente, procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, energie și management de mediu, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii.

Proiectele sunt pentru circa 6.000 de șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, respectiv persoane cu nivel redus de educație.

Bugetul este de 60 de milioane de euro, iar activitățile eligibile sunt: servicii de informare și consiliere profesională, servicii de mediere a muncii, programe de formare profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.

Angajatorii care încadrează, pe perioadă nedeterminată, șomeri de peste 45 de ani, șomeri părinți unici susținători ai familiilor monoparentale sau șomeri de lungă durată primesc lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare angajat, 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă minim 18 luni.

Cererile pot fi depuse în MySMIS 2014 până la 20 octombrie 2022, ora 16. Detalii la https://bit.ly/3dpYozw

Măsuri de ocupare pentru regiunile mai puțin dezvoltate

Apelul de proiecte ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” vizează regiunile mai puțin dezvoltate și se adresează șomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorilor vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație, cetățenilor români din minoritatea roma, persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Bugetul este de 50 milioane de euro, iar măsurile includ stimulente financiare (subvenții) pentru a crea noi locuri de muncă sau a le ocupa pe cele existente cu persoane din grupurile vulnerabile, prime de mobilitate și de activare pentru persoanele care găsesc un loc de muncă într-o altă zonă/regiune.

Cererile pot fi depuse în MySMIS 2014 până la 30 septembrie, ora 16. Detalii la https://bit.ly/3xzdzNG

Integrarea tinerilor pe piața muncii

Apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II – Subvenționarea locurilor de muncă” se adresează tinerilor NEETs absolvenți ai unor instituţii de învăţământ, între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, înregistrați și profilați de Serviciul Public de Ocupare, cu accent pe tinerii NEET din mediul rural și cei din minoritatea roma.

Sunt acordate subvenții angajatorilor care încadrează, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, pe o perioadă de 12 luni, în cuantum de 2.250 lei.

Bugetul total al apelului este de 7 milioane de euro, iar cererile pot fi depuse în MySMIS 2014 până la 30 septembrie, ora 16. Detalii la https://bit.ly/3UhRCMN

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut