Bani pentru IMM-urile românești

Ministerul Finanțelor a anunțat că majorează cu peste 10 miliarde lei plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului IMM Invest Plus, care facilitează accesul la finanțare al firmelor care nu au sumele necesare pentru proiectele de investiții și pentru continuarea activității.

Principalele modificări aduse Programului IMM Invest Plus sunt: * ajutoarele acordate în baza schemelor din Cadrul temporar Ucraina și care sunt rambursate înainte de acordarea unor noi ajutoare în temeiul aceluiași Cadru nu se cumulează atunci când se calculează depășirea plafonului prevăzut de lege * se majorează pragurile valorice ale ajutorului de stat, constituit din valoarea comisionului de risc, a celui de administrare, aferent garanţiei, pe toată durata de valabilitate a acesteia şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni; noile praguri sunt: până la echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro pe întreprindere/UAT-uri, respectiv echivalentul în lei a 62.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare și 75.000 euro/întreprindere în cazul celor din domeniile pescuit şi acvacultură; espectarea acestor praguri valorice se aplică și în cazul refinanțărilor * se majorează plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat cu 10,25 miliarde lei, respectiv de la 7,5 miliarde lei la 17,75 miliarde lei concomitent cu creșterea bugetului schemei de ajutor de stat la 1,93 miliarde lei și majorarea numărului de beneficiari la 24.786 * ajutorul de stat sub forma grantului care este suportat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni generale, va fi virat trimestrial în contul Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Fondul Român de Contragarantare sau Fondul de Garantare a Creditului Rural * sunt incluse în categoria beneficiarilor eligibili pentru componenta GARANT CONSTRUCT și INNOVATION și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie.

Reamintim că programul IMM Invest Plus va putea fi accesat până la 31 decembrie 2022.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut