Au fost publicate „Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 – 2023”

„Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 – 2023” au fost publicate pe site-ul Ministerului Educației.

„Acestea au fost elaborate pe discipline/module/grupe de discipline/domenii de pregătire profesională, după caz, oferind îndrumare și sprijin cadrelor didactice în planificarea, proiectarea și organizarea procesului de predare-învățare-evaluare. Mulțumesc celor peste 600 de cadre didactice din grupurile de lucru pe discipline pentru activitatea desfășurată pentru elaborarea acestor repere metodologice, extrem de importante pentru cadrele didactice și, implicit pentru elevi și pentru părinți!” – a scris ministrul Sorin Cîmpeanu, pe pagina sa oficială de Facebook.

Realizarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 – 2023 a fost coordonată de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) – Serviciul Dezvoltare Curriculum și cu sprijinul Unității de Cercetare în Educație, în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT),

Au fost publicate 83 de repere metodologice: 31 de materiale pentru învățământul liceal și învățământul profesional – discipline de cultură generală, inclusiv discipline de limba și literatura maternă (pentru minorități naționale), precum și pentru învățământul vocațional pedagogic, respectiv pentru învățământul vocațional militar; 17 materiale pentru învățământul profesional și tehnic (IPT): un îndrumar general pentru IPT și 16 materiale partajate pe domenii de pregătire de bază (domenii de calificare profesională), realizate în coordonarea CNDIPT; 35 de materiale pentru învățământul profesional special (IPS-18) și pentru învățământul liceal special (LPS-17).

Ministerul Educației precizează că, înainte de începerea școlii, vor fi publicate și Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022-2023 pentru disciplinele Religii (structurat pe culte) și Biologie.

„Reperele metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 – 2023 vin în completarea reperelor publicate anul trecut, valabile pentru clasa a IX-a și în acest an școlar, în vederea asigurării compatibilizării și a continuității la nivelul programelor școlare pentru gimnaziu și pentru liceu/ învățământ profesional. În perioada următoare, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean vor fi organizate întâlniri de lucru pe discipline școlare în vederea prezentării modului în care se recomandă utilizarea Reperelor metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a X-a în anul școlar 2022 – 2023. Astfel, pentru toate cadrele didactice, pe discipline școlare, vor fi abordate teme ce vizează procesul de predare-învățare-evaluare în anul școlar 2022 – 2023, cu accent pe proiectare curriculară și evaluarea formativă a competențelor, care se va realiza in conformitate cu ROFUIP aprobat prin OME 4183/2022” – precizează Ministerul Educației.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut