Atenție: Închisoare pentru artificii!

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Cluj reaminntește că deţinerea, transportul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Conform cu Legea nr.126/1995, privind regimul materiilor explozive, vânzarea articolelor pirotehnice se poate face numai de persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii. Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice trebuie amenajate în afara imobilelor de locuit, iar comercializarea se poate face doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole, numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea ITM şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean, şi doar după obţinerea acordului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

Persoanele care au împlinit 16 ani pot deţine şi utiliza articole pirotehnice din categoriile cu nivel de risc foarte scăzut şi scăzut (de divertisment sau alte scopuri decât divertisment). Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Comercializarea articolelor pirotehnice, din categoriile cu nivel de risc foarte scăzut şi scăzut, către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

ITM Cluj precizează că, în această perioadă, efectuează controale în cadrul unei campanii naţionale de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice. Dacă inspectorii constată încălcări ale prevederilor legale de către agenţii economici vor aplica amenzi cuprinse între 2.000 şi 15.000 lei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut