Asistent virtual pentru platforma online de schimbare a furnizorului de energie

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a lansat, joi, asistentul virtual Eva pentru utilizarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale la nivel naţional (POSF).

POSF este o platformă informatică unică la nivel naţional dedicată clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, care automatizează procesul de schimbare a furnizorului, prin simplificarea fluxurilor de informaţii şi documente.
Conform ANRE, asistentul virtual Eva poate răspunde întrebărilor utilizatorilor privind detalii legate de procesul de schimbare a furnizorului, de contractare, de POSF, precum şi despre informaţii legate de reglementări specifice schimbării furnizorului. Acest sistem inteligent permite asistentului virtual Eva să înveţe permanent prin prisma întrebărilor adresate de consumatori şi să fie în măsură de a oferi răspunsuri detaliate la problematicile ridicate de aceştia pentru domeniul specific al energiei electrice şi gazelor naturale. De asemenea, sunt disponibile manuale de utilizare şi tutoriale, în care se prezintă în detaliu modul cum se accesează şi se utilizează POSF.
De la data finalizării POSF, operatorii de reţea şi furnizorii de energie electrică şi de gaze naturale încarcă şi actualizează metadatele pentru locurile de consum şi pentru contractele de furnizare şi de reţea, conform obligaţiilor instituite prin Regulamentul POSF.
În scopul punerii în funcţiune şi actualizării permanente a bazei de date POSF, înregistrarea datelor şi informaţiilor despre clienţii finali, precum şi orice schimbare administrativă din contract sau schimbarea furnizorului, se efectuează în POSF de furnizorul actual al acestora, iar pentru locurile de consum existente înregistrarea se face de către operatorii de reţea.
În acest moment în POSF sunt identificate 15.491.157 locuri de consum, dintre care 10.575.498 locuri de consum energie electrică, respectiv 4.915.659 locuri de consum gaze naturale. În POSF sunt înregsitrați 102 de furnizori de energie electrică, 73 furnizori de gaze naturale, 41 de operatori de reţea de energie electrică şi 35 de operatori de reţea de gaze naturale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut