Aproape un miliard de euro pentru proiecte sociale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că în acest an vor fi deschise 10 apeluri în valoare totală de 970 milioane euro, primele urmând a fi lansate în al doilea trimestru din 2023.

Persoanele vulnerabile vor beneficia de un pachet special de sprijin prin Programul Incluziune și Demnitate Socială, care va finanța 11 priorități de investiții: * Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității * Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală *Protejarea dreptului la demnitate socială * Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile sociale * Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii * Servicii de suport pentru persoane vârstnice * Sprijin pentru persoanele cu dizabilități * Servicii sociale și de suport acordate altor grupuri vulnerabile * Inovarea socială * Ajutorarea persoanelor defavorizate * Asistență tehnică.

Cel mai mare buget este alocat priorității de ajutorare a persoanelor defavorizate – 980 milioane de euro – care va finanța măsuri precum pachetele cu alimente de bază sau mese calde, sprijin pentru achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte pentru copiii din medii defavorizate, sprijin pentru cuplurile mamă – copil. Sprijinirea comunităților rurale beneficiază de o alocare de 815 milioane euro, din care se vor finanța centre comunitare integrate, dezvoltarea serviciilor sociale în comunitățile rurale și formarea de profesioniști în domeniul asistenței sociale.

Se așteaptă ca prin acest program 300.000 preșcolari și elevi să beneficieze de vouchere pentru rechizite și îmbrăcăminte, 60.000 nou-născuți să primească de vouchere pentru trusou, 1.200.000 de persoane să beneficieze de mese calde (vouchere/pachete cu alimente), 415.378 de persoane vulnerabile să aibe acces îmbunătățit la servicii de sănătate, sociale și educaționale, să existe 149.335 utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate, 38.582 de persoane să iasă din situația de excluziune locativă, să existe 5.940 de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate, precum și 2.786 de utilizatori ai unităților educaționale sociale noi sau modernizate. De asemenea, se dorește înființarea a 200 de așezări informale reglementate, 601 întreprinderi sociale înființate în mediul ruralși8 un Cluster de inovare și incluziune socială, funcțional la 2 ani de la finalizarea intervenției.

Pentru proiectele finanțate prin Programul Incluziune și Demnitate Socială pot depune cereri de finanțare instituțiile publice și private, în special din domeniul protecției sociale, din domeniul așezărilor informale, furnizori publici si privați de servicii sociale acreditați, autoritățile publice locale. Astfel pot aplica pentru finanțare Autorități publice locale, în parteneriat cu ONG-uri, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în parteneriat cu structurile relevante, furnizorii de servicii sociale acreditați, în parteneriat cu asociații culturale, unități de cult, cluburi sportive, asociații sportive, federații sportive, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și structurile relevante, autoritățile publice locale, în parteneriat cu furnizori de servicii sociale acreditați, furnizori de servicii sociale acreditați, în parteneriat cu autoritățile publice locale, Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, în parteneriat cu DGASPC, furnizori de servicii sociale acreditați, în parteneriat cu unitățile administrativ – teritoriale, Inspectoratul General pentru Imigrări, în parteneriat cu Instituțiile Prefectului din teritoriu, furnizori publici si privați de servicii sociale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut