Aproape 6.000 de elevi clujeni susțin probele Evaluării Naționale la finalul clasei a II-a

Un număr de 5.866 de elevi, dintre care 4.209 din mediul urban și 1.657 din mediul rural, susțin, în perioada 10-12 mai, probele scrise din cadrul Evaluării Naționale la finalul clasei a II-a. La nivelul municipiului Cluj-Napoca probele sunt susținute de 3.144 elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și private.

După proba la Limba română/ Limba maternă (evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise), susținută marți, 10 mai, miercuri, 11 mai, se va desfășura proba de evaluare a competențelor de receptare a mesajelor citite, la disciplinele Limba română/ Limba maternă, iar joi, 12 mai, elevii vor susține proba de evaluare a competențelor la disciplina Matematică. Elevii care studiază în limba minorităților naționale vor susține vineri, 13 mai, proba de evaluare a competențelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română. Timpul alocat fiecărei probe este de 30 de minute.

Administratorii acestor evaluări naționale standardizate sunt învățătorii claselor a II-a. Fiecare administrator de test este asistat de un al doilea cadru didactic care nu predă la clasa respectivă și care are responsabilitatea de a susține procesul de administrare a instrumentelor de evaluare standardizată la nivelul clasei. Rezultatele obținute de elevi la aceste probe nu se consemnează în catalogul clasei și nu se afișează, ci se comunică individual fiecărui elev și părinte.

Inspectorul școlar general Marinela Marc recomandă cadrelor didactice și părinților să nu pună presiune pe elevii care susțin aceste evaluări naționale, întrucât „rolul lor este unul diagnostic pentru cadrele didactice, care valorifică rezultatele la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde aceasta se impune, și informează elevii și părinții asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate”. „În urma analizelor făcute, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării şi optimizării învățării, măsurile fiind corelate cu datele şi observațiile înregistrate de-a lungul parcursului educațional al elevului” – precizează Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut