ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Emile Zola, a terasei T1 situată pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest, a teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate pe zona pietonală Bulevardul Eroilor și a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ
privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Emile Zola, a terasei T1 situată pe zona pietonală Piața Unirii, latura vest, a teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate pe zona pietonală Bulevardul Eroilor și a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857
Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3
Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș
Obiectul procedurii de licitație publică: Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Emile Zola.
Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1 situată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Unirii, latura vest.
Închirierea prin licitaţie publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor.
Închirierea prin licitație publică a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentațiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 271/2020, H.C.L. nr. 150/2021, H.C.L. nr. 268/2020, H.C.L nr. 151/2021 și H.C.L nr. 182/2021.
Documentațiile de atribuire sunt afișate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.11.2022 ora 16,30.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 15.11.2022, ora 10.00.
Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.
Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T4 situată în municipiul Cluj-Napoca, pe str. Emile Zola, pentru terenul destinat amplasării teraselor de alimentaţie publică T7, T8, T9, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Bulevardul Eroilor (cu precizarea explicită a terasei T___ pentru care se depune oferta).
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.11.2022, ora 12,00, la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.
Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut