ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea, prin licitaţie publică, a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă – Lot 4

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea, prin licitaţie publică, a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj-Napoca

Autoritate contractantă: Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857;

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 3;

Datele de contact: Serviciul Baze Sportive, Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod, nr. FN, tel. 0799.714.877, persoana de contact: Marcel Pîrvu

Obiectul procedurii de licitație publică: închirierea prin licitaţie publică a spațiului comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj Napoca;

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. nr. 468/2023;

Documentația de atribuire este afișată pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații;

Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Baze Sportive, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. FN, tel. 0799.714.877.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.05.2023, ora 10:00;

Termenul limită de depunere a ofertelor: 19.06.2023 ora 10:00;

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratură, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor, nr. 7, Cluj-Napoca;

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune într-un singur exemplar pentru spațiul comercial cu terasa de alimentație publică aferentă, reprezentând Lot 4, amplasat în incinta Complexului de Agrement – Baza Sportivă Gheorgheni din municipiul Cluj Napoca;

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.06.2023 ora 10:00 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor, nr. 3, Cluj-Napoca;

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților, nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare;

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 91/17.05.2023.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut