Anunţ licitaţie publică privind închirierea prin licitaţie publică a chioșcurilor multifuncționale C4, C5, C6 amplasate în municipiul Cluj-Napoca

Anunţ licitaţie publică privind închirierea prin licitaţie publică a chioșcurilor multifuncționale C4, C5, C6 amplasate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, zona pietonală

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș

Obiectul procedurii de licitație publică: Închirierea prin licitaţie publică a chioșcurilor multifuncționale C4, C5, C6 amplasate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, zona pietonală

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. nr. 270/2020.

Documentația de atribuire este afișată pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.04.2023, ora 16,30.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.04.2023, ora 10,00.

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru fiecare chioșc multifuncțional amplasat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, zona pietonală, cu precizarea explicită a chioșcului C_____, pentru care se depune oferta.

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 21.04.2023, ora 12 la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 0264-596110, email tr-clujreg@just.ro. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut