ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

privind închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Unirii, latura vest și a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3

Autoritate contractantă: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru Municipiul Cluj-Napoca, CUI 4505857

Adresa: Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3

Datele de contact: Serviciul Autorizări comerţ, Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334, persoana de contact: Carmen Flueraș

Obiectul procedurii de licitație publică:

Închirierea prin licitaţie publică a terenului destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Unirii, latura vest.

Închirierea prin licitaţie publică a modulelor M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Documentațiile de atribuire au fost aprobate prin H.C.L. nr. 268/2020 și nr. 182/2021.

Documentațiile de atribuire sunt afișate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro/ Administrație/Transparență/Licitații.
Persoana interesată, care a înaintat o solicitare în acest sens, poate intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire pe suport hârtie, de la Serviciul Autorizări comerț, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 31, tel. 0264-439334.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.07.2022 ora 16,30.

Termenul limită de depunere a ofertelor: 01.08.2022, ora 10.00.

Depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni – registratura, la sediul autorităţii contractante, str. Moţilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Numărul de exemplare al ofertei: Oferta se depune în câte un singur exemplar pentru terenul destinat amplasării terasei de alimentaţie publică T1, situată în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Unirii, pentru fiecare modul M2, M4, M5, M6 din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3, (cu precizarea explicită a modulului M___ pentru care se depune oferta).

Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02.08.2022, ora 12,00, la sediul autorităţii contractante din str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, județul Cluj, telefon 0264-596110. Termenul de sesizare al instanței este de 10 zile de la data primirii comunicării deciziei comisiei de evaluare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut