Aniversarea morții Fericitului Iuliu Hossu, episcop greco-catolic martir pentru credință

Sâmbătă, 28 mai 2022, se împlinesc 52 de ani de când Fericitul Iuliu Hossu, episcop greco-catolic martir, a fost primit în Patria cerească.

Preot militar, purtător al stindardului iubirii lui Cristos pe fronturile Primului Război Mondial; din 1917, Episcop de Gherla, calitate în care a vestit românilor Marea Unire de la Alba Iulia; din 1930, Episcop de Cluj-Gherla și personalitate a timpului său, senator de drept, membru al Academiei Române; din toamna lui 1948, arestat pentru credință și supus unui îndelungat martiriu; Cardinalul Iuliu Hossu își încheia viața pământească la Spitalul Colentina din București, la 28 mai 1970, rostind ultimele cuvinte: „Știu cui am crezut … Lupta mea s-a sfârșit! A voastră continuă! Duceți-o până la capăt!

Urmaș al Episcopului Iuliu Hossu pe Tronul arhieresc, Episcopul de vie amintire Florentin Crihălmeanu, la semicentenarul trecerii la Cer a Cardinalului (28 mai 2020), prezenta ceasul morții marelui Arhiereu ca pe „o aniversare” și „un moment al victoriei”, pentru că, a explicat: „Așa cum răstignirea pe Cruce reprezintă momentul adevăratei glorii a Fiului lui Dumnezeu, în mod asemănător, momentul culminant este cel al morții pentru toți aceia care au dorit să-L urmeze pe Hristos până la sacrificiul și jertfa propriei vieți. Dacă o persoană își încheie timpul vieții fără îndepărtarea de credință, rămânând fidelă angajamentelor luate, momentul morții este de fapt cel al încoronării. La fel, momentul morții Cardinalului Iuliu Hossu nu este unul de tristețe, ci de bucurie, este momentul întâlnirii cu Acela pe care a dorit să-L slujească prin toată viața sa. De aceea, pomenirea morții Arhiereului Iuliu Hossu este o aniversare, cea a nașterii la cer a unui martir pentru credință, pe care Biserica l-a atestat public la 2 iunie, Anul Domnului 2019, la umbra Catedralei mitropolitane a Blajului, pe istoricul Câmp al Libertății.”

Cu același prilej, Păstorul de atunci al Eparhiei de Cluj-Gherla evoca un episod petrecut în timp ce Episcopul Iuliu Hossu se afla în domiciliu obligatoriu, în Mănăstirea Căldărușani, astfel: „În martie 1969, Mons. Giovanni Cheli, trimisul special al Papei Paul al VI-lea, a adus Episcopului Iuliu Hossu vestea că a fost promovat Cardinal al Bisericii Catolice, devenind primul purpurat al națiunii române, și l-a anunțat că are permisiunea de a merge, în libertate, la Roma. Arhiereul, emoționat, dar conștient de importanța numirii care i se aduce și de onoarea care i se face, a răspuns: «Rămân aici, în țara mea, în mijlocul poporului meu, să împărtășesc soarta fraților mei, a preoților și a credincioșilor mei; nu-i pot părăsi». După acest moment, starea de sănătate a Cardinalului s-a înrăutățit treptat.

În volumul «Cardinalul», semnat de Pr. ieromonah S.A. Prunduș și un colectiv de autori, sunt redate ultimele zile și ore din viața Cardinalului Iuliu Hossu, într-o relatare a Episcopului Alexandru Todea, care, la 26 mai 1970, sosea la spitalul Colentina, unde Înaltul Prelat se afla internat. Între cei doi a avut loc o convorbire, în care Cardinalul Iuliu Hossu s-a referit mai întâi la rolul Preasfintei Treimi și a Mântuitorului Isus Hristos în viața creștină, vorbind despre «bunul încredințat». A subliniat cea mai mare încredințare: arestarea pentru credință, dar nu atât de mult arestarea – spune Cardinalul -, ci urmările ei: disprețul umilirii, înfometarea, tot felul de privațiuni, inclusiv acceptarea morții în izolare și a faptului de a fi pus la periferia societății. Apoi, Cardinalul a vorbit despre atitudinea față de Sfântul Părinte, arătând importanța urmașului Sfântului Petru în tronul Romei, ilustrată și prin citatul: «Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea» (Mt 16,18), amintind și de faptul că avut marele har de a fi arestat pentru că nu a vrut să se despartă de Papa și, chiar în suferință, a rămas credincios Bisericii Române Unite cu Roma.

Cardinalul Iuliu Hossu s-a rugat pentru ca Bunul Dumnezeu să-i ierte pe cei care, în zilele de detenție, i-au supus la diferite încercări pe episcopii români uniți și a exprimat gândul ca, «la ceasul dreptății, Biserica Unită să pășească în public cu doctrina iertării și nu cu gândul urii și al dorinței de răzbunare». Apoi, în ultimele sale cuvinte, a adresat îndemnuri sau încurajări pentru credincioși, spre exemplu: «Fiți tari în credință, nutriți speranța, iubiți-vă între voi, iubiți pe toți oamenii de orice naționalitate și de orice confesiune».

Așa cum mărturisea Episcopul Alexandru Todea, care i-a rămas la căpătâi până în ultimele momente, Cardinalul Iuliu Hossu a fost un eminent arhipăstor care nu a acceptat în nici un fel compromisuri în dauna credinței, a Bisericii sau a națiunii. A preferat să rămână în închisoare, decât să primească onoruri într-o Biserică de o altă confesiune. «Nu a lepădat – spune Cardinalul Alexandru – țundra de oaie, nici chiar pentru purpura de cardinal roman», și a acceptat cu răbdare și cu smerenie martiriul, oferind această bună mărturie până la sfârșit.

Putem, așadar, afirma, că prin viața-i exemplară, Cardinalul Iuliu Hossu a împlinit acel frumos ideal al Sfântului Apostol Pavel: «Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, iar în toate acestea, credința am păzit»”, încheia Preasfințitul episcop Florentin, prin citatul la lumina căruia, la scurt timp, și-a dobândit, la rândul său, locul în Împărăția Cerească.

Ierarhii, preoții, persoanele consacrate și credincioșii greco-catolici, în mod particular în această zi a aniversării morții Cardinalului Iuliu Hossu, se roagă Fericitului episcop ca, din înaltul Cerului, unde se află încununat cu cununa martiriului, să mijlocească și azi pentru împlinirea idealurilor sale sfinte, pentru ca, în mijlocul încercărilor de orice fel, credința în Dumnezeu să rămână mereu refugiu sigur pelerinilor acestei lumi, iar cei ce cred să poată mărturisi, senin și sincer, în orice împrejurări, la fel ca Fericitul episcop Iuliu: „Credința noastră este viața noastră!”, oferind, cu același eroism, generațiilor ce vor veni, mărturia credinței.

V.S.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut