Amendamente ANOSR la forma actuală a proiectului Legii Învățământului Superior

Având în vedere adoptarea proiectului Legii Învățământului Superior de către Guvernul României, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a lansat, joi, public, amendamentele la forma actuală a acestuia, transmițându-le, totodată, senatorilor și deputaților din toate partidele politice din Parlamentul României și solicitând integrarea propunerilor studenților în forma finală a legii.

ANOSR consideră că proiectul „aduce anumite măsuri benefice pentru studenți”, însă susține că acesta poate fi îmbunătățit în vederea consolidării unui învățământ superior de calitate. În acest sens, accentuează importanța câtorva propuneri ce vizează buna guvernanță în universități, asigurarea unui învățământ superior incluziv și etica și integritatea academică.

Propunerile ANOSR vizează: limitarea mandatelor rectorilor instituțiilor de învățământ superior la maximum 8 ani și maximum 2 mandate; respectarea proporției de implicare a studenților în procent de 25% și în alegerea rectorilor, în componența consiliilor de administrație, a consiliilor școlilor doctorale și a comisiilor consultative ale Ministerului Educației; transparentizarea activității instituțiilor de învățământ superior prin publicarea obligatorie, pe site-urile proprii, a tuturor hotărârilor organelor de conducere; reglementarea incompatibilităților între funcțiile publice politice și funcțiile de conducere din mediul universitar.

Alte două amendamente se referă la menținerea taxelor de școlarizare nemodificate pe toată durata normală a unui ciclu de studii pentru aceeași promoție de studenți, respectiv subvenție specifică alocată de la bugetul de stat pentru serviciile de consiliere a studenților.

Nu în ultimul rând, ANOSR solicită clarificarea unor reglementări în domeniul eticii și integrității academice, având în vedere că „forma actuală a legii permite prescrierea abaterii de la normele de etică, prin plagiat, în cazul unei teze de doctorat, în termen de un an de la obținerea titlului de doctor”, ceea ce federația consideră că este „inacceptabil”.

ANOSR își exprimă deschiderea de a participa la discuțiile din cadrul comisiilor Parlamentului, pentru a-și susține propunerile.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut