Ajutor de stat pentru înființarea stânelor montane

Ministerul Agriculturii a propus un proiect de ajutor de stat, în valoare totală de 34,6 milioane de lei, pentru înfiinţarea stânelor montane, valoarea totală maximă eligibilă a unui proiect fiind de 300.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanţarea beneficiarului.

Dacă există potențiali beneficiari care depun proiecte a căror valoare totală maximă eligibilă depăşeşte valoarea totală prevăzută, atunci diferenţa trebuie suportat5ă integral de către beneficiar.
Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: * să fie crescători de animale conform art. 1 din Legea nr. 332/2018 cu modificările şi completările ulterioare * să îşi desfăşoare activitatea în zona montană * să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investiţiile precizate * să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziţie la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleaşi cheltuieli eligibile legate de investiţiile prevăzute în document.
Printre cheltuielile eligibile se află: * construcţia stânelor montane şi achiziţionarea terenurilor, în limita a maximum 10% din totalul costurilor eligibile aferente construcţiei stânei montane * achiziţia sau achiziţia prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piaţă a activelor, specializate în funcţie de tipul investiţiei * cheltuieli generale legate direct de construcţia stânelor montane şi pentru pentru achiziţionarea terenurilor, în limita a maximum 7% din valoarea acestora (servicii, elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, consultanţă şi autorizaţii etc).
Termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022, iar plăţile aferente Programului vor fi efectuate până la 29 decembrie 2023.
Acordarea ajutorului de stat se realizează prin decontarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea investiţiei, pe baza documentelor prezentate de beneficiar (contracte, situaţii de lucrări, facturi şi alte documente de plată). Plata cheltuielilor eligibile se face după verificarea fiecărei cereri de rambursare depuse, cu încadrarea în valoarea maximă a ajutorului aprobat prin contractul de finanţare. Perioada de monitorizare a investiţiei este de 2 ani de la data finalizării investiţiei.
În cazul investiţiilor colective realizate de cooperativele agricole, membrii cooperativei agricole au drept de preemţiune la transferul sau la vânzarea investiţiei în perioada de monitorizare.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut