Ajutor de pandemie pentru producătorii de vin

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că primeşte cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Solicitanţii trebuie să depună o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat, în perioada 4 – 14 decembrie 2020 inclusiv, la Centrul Judeţean APIA pe raza căruia îşi au domiciliul respectiv sediul social.
Cuantumul ajutorului de stat acordat beneficiarilor eligibili este egal cu echivalentul în lei a 500 euro/ha. Totodată, valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2020. Bugetul alocat acestei scheme este de 59,5 milioane de lei.Cursul de schimb pentru calcularea ajutorului solicitat este de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de BNR în conformitate cu art. 9 alin (3) din OUG nr. 205/2020 la data de 04.12.2020. Ajutorul poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei Europene, fără a depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pentru acelaşi beneficiar.
Beneficiarii sunt producătorii vitivinicoli care desfăşoară activităţi pentru producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul OUG nr. 44/2008.
Criteriile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească sunt: * să fie înregistraţi în evidenţele APIA în anul 2020, cu Cerere unică de plată * să exploateze plantaţii viticole înscrise în Registrul plantaţiilor viticole şi să aibă pentru acestea depuse şi înregistrate declaraţii de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2019, potrivit prevederilor legale în vigoare* să nu să se afle în dificultate, respectiv reorganizare, faliment sau lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la 31 decembrie 2019 * în cazul persoanei fizice, nu trebuie să fi fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut