Adunare Generală a Composesoratului Săcel

Adunare Generală a Composesoratului Săcel, în data de 29 ianuarie 2023, ora 15, la Căminul cultural din satul Săcel. Ordinea de zi: 1. Aprobarea desfăşurării de către composesorat a activităţii de exploatare forestieră; 2. Aprobarea achiziţionării unor utilaje forestiere destinate exploatării materialului lemnos de către composesorat; 3. Aprobarea depunerii dosarului şi obţinerii avizului ASFOR pentru desfăşurarea acestei activiţăţi; 4. Aprobarea angajării de personal de specialitate pentru desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră; 5. Aprobarea prelungirii pentru o nouă perioadă de 1 an a mandatelor comisiei de cenzori şi a cenzorilor supleanţi; 6. Diverse. La lucrările adunării generale au dreptul să participe toţi membrii composesori înscrişi în registrul composesorilor. În cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut în statut, o a doua adunare generală se va convoca în condiţiile prevăzute de art. 11 în forma actuală. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Şipoş Ilie-Daniel.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut