A N U N T

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează concurs în data de 25.11.2021 ora 10,00  la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant  de:

* administrator financiar „S” – 2 posturi contractual vacante în cadrul Direcției Economice al USAMV Cluj-Napoca

Condiţii  de participare:

–  Vechime în specialitate minim 3 ani.

–  Studii superioare economice (economist)

–  Cunoștințe avansate de operare pe calculator

–  Flexibilitate la program prelungit

–  Rezistență la stres

* îngrijitor animale – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii necesare: 4 clase

–  Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal.

* conducător auto transport rutier de persoane – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Transport

Condiţii  de participare:

– Vechime minim 5 ani ca și conducător auto

– Studii medii: liceul absolvit cu diploma de bacalaureat

– Atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate

– Card tahograf în termen de valabilitate

– Carnet de conducere categoria B,C,D,E

* administrator financiar „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Economice – program Erasmus

Condiţii  de participare:

–  Vechime în specialitate minim 5 ani.

–  Studii superioare economice (economist)

–  Cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar/contabil în instituțiile publice

–  Cunoștințe privind instrumente de lucru în domeniul financiar/contabil

–  Cunoștințe avansate privind utilizarea Microsoft Office

–  Cunoștințe lingvistice (engleză, franceză)

–  Disponibilitate de a lucra suplimentar cînd e cazul

* inginer în industria alimentară1 post contractual vacant în cadrul Direcției de Procesare a Produselor de Origine Vegetală și Animală

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul industriei alimentare

–  Operare PC: cunoștințe Microsoft Office, Outlook

–  Carnet de conducere minim categoria B

* muncitor calificat – preparator produse lactate1 post contractual vacant în cadrul Direcției de Procesare a Produselor de Origine Vegetală și Animală

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat

–  Specializare în procesarea laptelui

* secretar „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, Serviciul de Triaj, Urgențe și Terapie Intensivă

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii superioare care să ateste calificarea în domeniul medical veterinar sau zootehnie

–  Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal

* medic veterinar – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, Disciplina de Chirurgie si A.T.I.

Condiţii  de participare:

–  Vechime în domeniu minim 1 an și dovada experienței în domeniul animalelor exotice (stagiu, internship, cursuri).

–  Deținerea diplomei de medic veterinar

–  Atestat de liberă practică

* șef birou Editură1 post contractual vacant în cadrul Direcției Bibliotecă – Editură

Condiţii  de participare:

–  Vechime de minim 5 ani într-o funcție de conducere în cadrul unei edituri și minim 15 ani în domeniul producției tipografice digitale

–  Studii superioare politehnice absolvite ;

–  Cunoașterea modului de operare/funcționare a echipamentelor de print și finisare;

–  Cunoștinte avansate de utilizare a calculatorului – programe specifice pentru editarea cărților: Microsoft Office, InDesign, Corel Draw, Pachet Adobe.

* muncitor calificat – fochist – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiţii  de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii generale

– Curs de calificare fochist

– Autorizație ISCIR, însoțită de taloanele pentru viza anuală, valabilă pentru cazane de apă caldă de joasă presiune, clasa C

* laborant „S”  1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 24 luni) în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Departament I

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–   Studii superioare absolvite cu diplomă de industrie alimentară, chimie, chimie alimentară sau biologie

–   Cunoștințe de chimie analitică

–   Cunoștințe de controlul calității alimentelor

–   Abilitități de utilizare a calculatorului (Office – Word, Excel, PowerPoint, etc…)

–   Utilizarea, manipularea echipamentelor, sticlăriei, reactivilor în laborator, dezvoltarea de metode pentru determinări chimice

Data limită de depunere a dosarelor este 17.11.2021 ora 10,00. Dosarele se depun la la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0374492010 / int.237.

 

* asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 24 luni) la Cercetare – proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-0960, contract nr. 178TE/28.10.2020

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–   Studii superioare în domeniul Control si Expertiza Produselor Alimentare , absolvite cu diplomă de licență;

–   Cunoştinţe avansate de limba engleză;

–   Cunoştinţe de operare pe calculator;

–   Cunoştinţe de chimie, metode analitice și de extracție convenționale și moderne;

–   Se constituie avantaj deținerea de abilităţi practice privind interpretarea datelor și redactarea articolelelor științifice;

–   Se constituie avantaj publicarea de articole stiintifice sau prticipari la conferinte nationale si internationale;

–   Abilităţi de comunicare și muncă în echipă.

Data limită de depunere a dosarelor este 10.11.2021 ora 10,00. Dosarele se depun la la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0374492010 / int.237.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut