A N U N T

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează concurs în data de 05.01.2022 ora 10,00  la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant  de:

* administrator financiar „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Economice al USAMV Cluj-Napoca

Condiţii  de participare:

–  Vechime în specialitate minim 3 ani.

–  Studii superioare economice (economist)

–  Cunoștințe avansate de operare pe calculator

–  Flexibilitate la program prelungit

–  Rezistență la stres

* administrator financiar „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Economice al USAMV Cluj-Napoca

Condiţii  de participare:

–  Vechime în specialitate minim 1 an

–  Studii superioare economice (economist)

–  Cunoștințe avansate de operare pe calculator

–  Flexibilitate la program prelungit

–  Rezistență la stres

* îngrijitor animale – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii necesare: 4 clase

–  Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal.

* conducător auto transport rutier de persoane – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Transport

Condiţii  de participare:

– Vechime minim 5 ani ca și conducător auto

– Studii medii: liceul absolvit cu diploma de bacalaureat

– Atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate

– Card tahograf în termen de valabilitate

– Carnet de conducere categoria B,C,D,E

* muncitor calificat – preparator produse lactate1 post contractual vacant în cadrul Direcției de Procesare a Produselor de Origine Vegetală și Animală

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat

–  Specializare în procesarea laptelui

* director – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Resurse Umane

Condiţii  de participare:

–  Vechime in specialitatea studiilor de minim 23 ani

–  Vechime minim 8 ani  în funcții de conducere în specialitatea postului

–   Studii superioare de lunga durată, în domeniul științe economice

–   Flexibilitate la program prelungit

–   Rezistenta la stres

–   Cunoștinte tehnice specifice în realizarea atribuțiilor , aptitudini decizionale pentru comunicare, aptitudini pentru comunicare și conceptuale in vederea desfașurarii activitățiilor din cadrul Direcției Resurse Umane

* director – 1 post contractual vacant în cadrul Direcției Juridice

Condiţii  de participare:

–  Vechime in specialitatea studiilor de minim 8 ani

–  Vechime minim 3 ani  în funcții de conducere în specialitatea postului

–   Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de în domeniul științe juridice

–   Cunoștinte tehnice specifice în realizarea atribuțiilor , aptitudini decizionale pentru comunicare, aptitudini pentru comunicare și conceptuale in vederea desfasurarii activitățiilor din cadrul Direcției Juridice

–   Flexibilitate la program prelungit

–   Rezistenta la stres

* tehnician mecanic – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Transport

Condiţii  de participare:

–  Vechime minim 20 ani ca și conducător auto

–  Studii liceale cu diplomă de bacalaureat, profil mecanic

–   Flexibilitate la program prelungit

–   Rezistenta la stres

–  Cunoștințe de mecanică

* medic veterinar – 2 posturi contractual vacante în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, Serviciul de Triaj, Urgențe și Terapie Intensivă

Condiţii  de participare:

–     Nu necesită vechime

–     Deținerea diplomei de doctor medic veterinar.

  • Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizația plătită la zi.
  • Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal.
  • Să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-veterinare

* secretar1 post contractual vacant în cadrul Biroului de Proiecte de Dezvoltare Instituțională

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii superioare

–  Buna cunoaștere a limbii engleze, demonstrată prin diplome și/sau certificate eliberate de instituții abilitate

–  Bune cunoștințe de operare pe calculator

–  Competențe în management proiecte, sau în management resurse umane, sau în achiziții publice sau în audit – competențe demonstrate prin diplome și/sau certificate

–  Experiență în activități de identitate vizuală proiecte, PR, comunicare și promovare proiecte, management

–  Experiență în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă – să fi fost implicat în minim un proiect cu finanțare nerambursabilă (expert angajat în proiect), să fi coordonat minim o echipă de implementare proiect, atât pe partea de scriere, cât și pe partea de implementare a acestuia, să fi fost implicat în minim un proiect cu finanțare/cofinanțare europeană/internațională și/sau minim un proiect de cercetare național câștigat prin competiție

              * inginer agronom – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Tehnic, 4 ore/zi

Condiţii  de participare:

–  Vechime în muncă minim 2 ani

–  Studii superioare domeniul agronomie – programul de studii „Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară”

–   Atestat de operare utilaj buldoexcavator și atestat operare utilaj stivuitor

–   Permis de conducere categoria B,BE, C, CE

            *  laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Horticultură, Departament I – Disciplinele de Microbiologie, Microbiologia vinului, Biotehnologii horticole, Genetică

Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii superioare: absolvent cu dipolomă – domeniile Horticultură, Agronomie, Silvicultură,  Biologie sau  Ingineria mediului

–  Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint).

–  Cunoștințe analitice de laborator.

            * laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Departament I – Condiţii  de participare:

–  Nu necesită vechime

–  Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de Inginer în domeniul Ingineria Produselor Alimentare

–  Experienţă în specialitate:, cunoștiințe tehnologice, cunoștințe de controlulul calității alimentelor

–  Cunoştinţe, aptitudini, abilităţi: capacităţi de comunicare, relaţionare, analiză şi sinteză

–  Abilităţi de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint etc.)

–  Cunoştinţe de tehnologia şi controlul produselor alimentare

–   Cunoştinţe în utilizarea, manipularea echipamentelor, sticlăriei, reactivilor  laborator, dezvoltarea de produse noi.

* asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 9 luni) la Cercetare – proiect terți USAMVCN – URSUS Breweries

Condiţii  de participare:

–   Nu necesită vechime

–   Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în Industria Alimentară

–  Experienţă: minim 12 luni în laborator de testări fizico-chimice sau microbiologie sau echivalente

–   Cunoștințe, aptitudini, abilități: cunoștințe de microbiologie, chimie analitică, SR EN ISO/CEI 17025:2005, capacități de comunicare, relaționare, analiză și sinteză, capacitate de organizare, capacitate de a răspunde și gestiona situații specifice în condiții de stres

–   Competențe: operare PC (Word, Excel, PPT).

–   Cunoștințe de tehnologia și controlul produselor alimentare

–   Cunoștințe de analitică de laborator

* laborant – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 12 luni) în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Departament II

Condiţii  de participare:

–   Vechime: minim 12 luni vechime in muncă, ca laborant (testări fizico-chimice sau microbiologice, sau biologie moleculară, sau echivalente)

–   Studii universitare absolvite cu diplomă de licență în: industrie alimentara, chimie, sau biologie

–   Cunoștințe, aptitudini, abilități; cunoștințe de microbiologie, biologie moleculară, chimie analitică, SR EN ISO/CEI 17025:2005,  capacități de comunicare, relaţionare, analiză şi sinteză, capacitate de organizare, capacitate de a răspunde și gestiona situații specifice în condiții de stres

–   Abilități de utilizare a calculatorului (office -Word, Excel, PowerPoint etc.)

–   Cunoștințe de tehnologia și controlul produselor alimentare

–   Cunoștințe de analitică de laborator

* asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 16 luni) la Cercetare – PN III contract nr.4PCCDI/2018

Condiţii  de participare:

–   Nu necesită vechime

–   Studii superioare in domeniul  ingineriei mediului

–   Doctorand/doctor

–   Cunostinte de limba engleza minim nivel mediu

–   Cunoştinţe de operare pe calculator;

–   Abilităţi de comunicare;

–   Nu necesita vechime:

–   Constituie un avantaj participarea in alte proiecte de cercetare sau publicarea de articole ISI

* asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 16 luni) la Cercetare – PN III contract nr.4PCCDI/2018

Condiţii  de participare:

–   Nu necesita vechime:

–   Studii superioare in domeniul  ingineriei produselor alimentare, agricultura sau medicina veterinara

–   Doctorand/doctor

–   Cunostinte de limba engleza minim nivel mediu

–   Cunoştinţe de operare pe calculator;

–   Abilităţi de comunicare;

–   Constituie un avantaj participarea in alte proiecte de cercetare sau publicarea de articole ISI

Data limită de depunere a dosarelor este 28.12.2021 ora 10,00. Dosarele se depun la la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0374492010 / int.237.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut