Ajutor de minimis pentru crescătorii de porci Bazna și Mangalița

Programul de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru anul 2023 prevede că sprijinul acordat este un ajutor de minimis în valoare de 1.200 lei /scroafă /an.

De acest sprijin vor putea beneficia crescătorii de procine, cu excepția persoanelor fizice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții * dețin exploatații înregistrate /autorizate sanitar-veterinar * cresc scroafe din rasele Bazna și/sau Mangalița * la data depunerii cererilor de înscriere în program sunt înregistrate în BND și în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principală * dețin Registrul exploatației – completat la zi (conform Ordinului Președintelui ANSVSA 208/2022) * fac dovada livrării spre comercializare a minimum 4 purcei /an /scroafă, la o greutate minimă de 8 kg/cap * purceii obținuți sunt identificați și înregistrați în BND înainte de vânzare * mențin numărul de scroafe cu care s-au înscris în Program până la data de 15 decembrie b2023.

Potențialii beneficiari pot depune personal (sau pot transmite prin poștă /curierat /mijloace electronice) Cererile de înscriere în Program (formular-tip, Anexa nr. 1 la H.G. nr. 168/2023) la direcțiile pentru agricultură județene, până pe data de 30.06.2023 (inclusiv), însoțite de documentele suport de la punctele a) ÷ f) de mai jos: a). copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, împuternicire și copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal; b) document din care rezultă că exploatația este înregistrată în BND, inclusiv extras din SNIIA cu animalele identificate și înregistrate; c) copie a documentului de înregistrare /autorizare sanitară-veterinară, după caz; d) adeverință eliberată de asociația acreditată de ANZ pentru înființarea și menținerea Registrului genealogic – vizată de oficiul de zootehnie județean, din care să reiasă înscrierea scroafelor în RG – secțiunea principală; e) copie din Registrul exploatației din care să reiasă numărul de scroafe înscrise în RG – completat la zi; f) dovadă cont activ de disponibilități bancă/trezorerie;

După livrarea purcelușilor, beneficiarii Programului pot depune Cereri de plată (Model în Anexa nr. 4), însoțite de următoarele documente: * facturile /rapoartele fiscale de închidere zilnică din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului şi numărul de animale comercializate * avizul de însoţire din care rezultă numărul de produşi comercializaţi, greutatea pe cap de animal comercializat şi adresa exploataţiei cumpărătorului * documentul de mişcare animale vii reglementat de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare * certificatul sanitar-veterinar pentru produşii comercializaţi * registrul de monte şi fătări din care rezultă produşii livraţi spre comercializare.

Programul este finanțat de la bugetul de stat. Pentru anul 2023 a fost alocată suma de 1.000.000 lei.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut