USAMV, constant în ierarhia valorilor naționale și internaționale

Cotidianul ”Făclia” a evidențiat, în ultimii ani, progresele remarcabile înregistrate de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca în toate domeniile sale de activitate – formarea temeinică pentru profesie a studenților, cercetările științifice efectuate de membrii corpului academic, derularea cu succes a unor proiecte majore pentru dezvoltarea instituțională, colaborarea cu mediul antreprenorial -, și care o situează pe podiumul unităților prestigioase de învățământ superior ale țării. Rectorul USAMV, prof. univ. dr. Cornel Cătoi, a acordat un interviu cotidianului ”Făclia” în care a expus, cu detalii, parcursul din 2022 al instituției, subliniind cu acest prilej că ”USAMV Cluj-Napoca este singura universitate românească prezentă în Shanghai Global Ranking of Academic Subjects,  în Domeniul «Veterinary Sciences», unde se situează pe segmentul 201-300 (dintr-un total de 300 de universități de profil din lume), respectiv prima poziție la nivel național. Așadar, suntem pe primul loc în țară, în domeniul Medicinei Veterinare, iar în domeniul Științelor Vieții suntem pe locul patru. Cu domeniile Agricultură și Silvicultură ocupăm, și în acest an, locul întâi în România în clasamentul QS World University Rankings”.

Rectorul USAMV, prof. univ. dr. Cornel Cătoi

Reporter ”Făclia”: Finalul unui an e un tradițional prilej de bilanț și de prezentare a proiectelor pentru următoarea etapă pe care o va parcurge instituția. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară continuă să fie, așa precum titrasem într-o ediție din 2021 a ziarului nostru, ”un reper al renașterii naționale”. Sunt multe motivele care îndreptățesc comunitatea universitară căreia îi aparțineți să se mândrească, și în 2022, cu rezultate meritorii?

Rector Cornel Cătoi: Pentru a fi mulțumiți de rezultatele activității depuse într-o anumită perioadă de timp este firesc să fim întotdeauna tributari propriilor aspirații, propriilor strategii și direcții de dezvoltare asumate de comunitatea universitară care se confruntă cu realități obiective în continuă schimbare, cu provocări dar și cu noi oportunități. Comparând năzuițele cu rezultatele concrete, mulțumirea corpului profesoral vine mai ales din paralela pe care o facem între performanțele proprii și cele ale instituțiilor cu același profil din țară și din străinătate. Chiar dacă unele dintre proiectele noastre nu sunt încă finalizate ca urmare a crizelor mondiale survenite – pandemia de Covid -19 și războiul din Ucraina, care au afectat și afectează întreaga lume, țara noastră resimțind din plin puseurile adânci ale acestor situații critice -, putem afirma cu convingere că avem multiple motive să ne mândrim cu realizările USAMV de pe parcursul ultimului an.

Clădirea Facultății de Agricultură din centenarul Campus al USAMV

USAMV Cluj-Napoca este tot mai atractivă pentru tinerii absolvenți de liceu și cred că acest lucru se datorează în primul rând mesajelor de mândrie pe care studenții noștri le transmit propriilor familii, prietenilor și societății, în general. În plus, absolvenții USAMV care se integrează cu succes pe piața forței de muncă sunt un excelent vector de imagine pentru instituție. Pe lângă calitatea formării profesionale, foarte importantă este imaginea de care se bucură universitatea la nivel național și internațional grație performanțelor comunității academice, a structurii instituției și ambianței educaționale, a rezultatelor cercetării, a serviciilor oferite și a colaborării cu mediul socio-economic. Educația/formarea profesională și civică din universitatea noastră se bazează din ce în ce mai mult pe principii cheie, respectiv învățământul centrat pe student și bazat pe acumularea de competențe și abilități practice, învățământul bazat pe cercetare, pe rezolvarea de probleme ca răspuns la provocări concrete, și, nu în ultimul rând, pe educația antreprenorială. Deși aceste principii de bază sunt afirmate de multă vreme de către universitățile românești, realitatea este încă departe de nivelul așteptat, iar în acest sens cred că universitatea noastră a făcut mai mult și poate demonstra acest lucru. Numărul și valoarea burselor studențești acordate de universitate din fonduri proprii a crescut în acest an, respectiv burse pentru performanță profesională, acordate studenților care nu pot beneficia de burse de la bugetul statului, dar și burse pentru diferite activități extracurriculare.

Imagine panoramică a Campusului USAMV

Complementar pregătirii profesionale, studenții noștri beneficiază de sprijinul universității pentru activități culturale, sportive și recreative. Pot menționa activitățile culturale afiliate Clubului Studențesc ”Agronomia”, prin ansamblul folcloric ”Tradiții Someșul Napoca”, grupul muzical și dansurile de societate și sportive. Vă ofer doar câteva exemple. Studenții universității au participat și în acest an la concursul interuniversitar tradițional ”Agronomiada”, desfășurat la noi în universitate, eveniment care a cuprins numeroase probe profesionale și sportive, fiind un prilej de interacțiune între studenții și cadrele didactice din instituțiile Consorțiului Universităților de Științe Agricole și ale Vieții din România – București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. În acest an, pentru aproape o săptămână, în cadrul universității noastre s-au întâlnit toți studenții veterinari francofoni din țară pentru a asista la prelegeri științifice, pentru competiții sportive amicale, pentru muzică și relaxare. Evenimentul, în premieră națională, poartă numele ”Rencontres des Etudiants Vétérinaires Expatriés en Roumanie” – REVER.

Rectorul Cornel Cătoi alături de membri ai Ansamblului folcloric ”Tradiții. Someșul Napoca”

Pentru toate aceste motive, prezentate succint, și în acest an am reușit să ocupăm toate locurile bugetate, precum și un număr mare de locuri cu taxă, o pondere însemnată fiind ocupate de studenți internaționali la programele de studii oferite în limbile franceză și engleză. Evenimentele profesionale extracurriculare reluate on site (n.r.:la fața locului) în acest an, după perioada de restricții impuse de pandemie, cum ar fi simpozionul anual studențesc, festivalurile alimentelor tradiționale sau inovative, școlile de vară și conferințele naționale și internaționale, Târgul de Cariere aflat la prima ediție, participarea la instruiri de formare antreprenorială și obținerea de granturi din fonduri europene pentru dezvoltarea de afaceri proprii, toate acestea au contribuit mult la desăvârșirea formării studenților pentru a se integra cu succes în viața profesională după absolvire. Toate reușitele universității sunt condiționate de calitatea personalului didactic, de rezultatele cercetării ștințifice, precum și de personalul didactic auxiliar sau administrativ. Ne bucurăm că am putut susține la un nivel ridicat, și în acest an, financiar și moral, stagiile de perfecționare și specializare ale cadrelor didactice, publicațiile în reviste de tip ”open access” (n.r.: acces deschis), precum și proiectele de cercetare, multe cu fonduri interne, cu sau fără competiție. Susținerea instituțională a specializării și formării continue profesionale, alături de crearea condițiilor de evoluție, de promovare în cariera universitară, au creat un mediu stimulativ care a crescut și în acest an performanțele generale ale universității, performanțe reflectate și în pozițiile onorante pe care universitatea le ocupă în clasamentele naționale și, mai ales, internaționale. Acest lucru ne bucură cu atât mai mult cu cât majoritatea criteriilor de evaluare luate în calcul de aceste clasamente iau în considerare valori brute ale performanței, spre exemplu numărul de articole sau de citări, fără pondere la dimensiunea instituției, ci la numărul total de contributori. Spre exemplu, în anul 2022, USAMV Cluj-Napoca se află printre cele șapte universități situate între primele 1.000 de universități din lume în cadrul clasamentului Times Higher Education. În același clasament, dar și în clasamentul Scimago Institutions Rankings, sau în clasamentul Shanghai unde suntem prezenți, ne aflăm pe primul loc în țară în domeniul ”Medicină Veterinară”. În domeniul Științelor Vieții suntem pe locul patru, iar în domeniul ”Aricultură și Silvicultură” suntem și în acest an pe locul întâi în România în clasamentul QS World University Rankings.

Avem motive de satisfacție și pentru faptul că am reușit să continuăm dezvoltarea și modernizarea dotărilor pentru instruirea practică a studenților și pentru cercetare. Au fost completate și modernizate multe laboratoare iar Stațiunea Didactică Experimentală și-a îmbunătățit performanțele. Astfel, Stațiunea Cojocna a demarat proiecte de cercetare și transfer tehnologic în privința raselor și speciilor de animale în conservare (bivol, porc Mangalița, oaia merinos de Cluj), realizarea mielului hibrid de carne Cojocna, sau maturarea cărnii de vită și a brânzeturilor. A crescut vertiginos prelucrarea laptelui și desfacerea produselor pe piață. La Stațiunea de Cercetări Horticole a continuat plantarea de pomi fructiferi, reînnoirea colecțiilor, precum și înființarea de noi culturi – piersic, mur, zmeur, alun, căpșun, flori și legume. Produsele sunt prezente pe piață. Demn de menționat, anul acesta am realizat o bună parte din sistemul de irigații al culturilor. La stațiunea viticolă Vinea Apoldia Maior am realizat replantări pe fonduri europene, urmărind inclusiv diversificarea soiurilor de viță de vie nobilă, am achiziționat utilaje de întreținere a plantației, mașină modernă de recoltat struguri precum și utilaje de vinificare și condiționare a vinului. Serele din cadrul campusului au produs răsaduri, legume și flori, acestea intrând în circuitul comercial. Am reușit o valorificare mai bună a produselor universității prin implementarea unui serviciu de marketing, deschiderea unui nou magazin în cadrul Iulius Mall, pentru o promovare mai bună a produselor alimentare ale universității, produse cu specific local, românesc. Prelucrarea și vânzarea de produse alimentare, alături de plante diverse, probiotice, uleiuri aromatice, ne ajută să susținem și să modernizăm bazele de practică și de cercetare din patrimoniu.

Reporter ”Făclia”: Cum reușiți să susțineți financiar proiectele de investiții?

Vin din podgoria de 65 de hectare de la Apoldu de Sus (28 de kilometri de Sibiu) a USAMV

Rector Cornel Cătoi: Susținerea financiară a proiectelor de investiții în orice universitate are mai multe surse. Am beneficiat și în acest an de sume importante de la bugetul pentru educație, chiar dacă nu pe măsura așteptărilor care întotdeauna sunt mari, sume cu care am reușit să reabilităm și să modernizăm diverse componente de infrastructură și dotări. O altă componentă a fost reprezentată de veniturile proprii ale universității care au susținut diverse reparații dar și achiziția majorității dotărilor realizate în cămine studențești, laboratoare, stațiuni și clinici veterinare. Fondurile speciale, fondurile europene au reprezentat și vor reprezenta o oportunitate de care universitatea îți dorește să beneficieze cât mai mult, respectiv să atragă și să folosească cât mai înțelept aceste fonduri. Când vorbesc de înțelepciune mă refer în primul rând la asigurarea unei eficiențe, a unei durabilități, cât mai mari a proiectelor, indiferent de sursa de finanțare. Cele mai importante proiecte de investiții din fonduri europene, Programul Operațional Regional 2014-2020, aflate în derulare în acest an sunt reprezentate de două Centre de transfer tehnologic și Clinica veterinară externă. În acest an am câștigat două proiecte majore finanțate prin Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Unul dintre proiecte este dedicat digitalizării universității, cuprinzând achiziția de echipamente și programe, precum și formarea profesională, care să susțină capacitatea de prelucrare și stocare a datelor și creșterea competențelor digitale ale studenților și personalului. Al doilea proiect este aferent Componentei C5, Valul Renovării, prin care trei clădiri din cadrul Stațiunii de Cercetări Horticole vor beneficia de o amplă renovare energetică. Din fonduri proprii am demarat mai multe proiecte mari, printre care extinderea unei clădiri ce aparține clinicilor veterinare, reabilitarea a două clădiri istorice situate pe Calea Florești, precum și construirea unor infrastructuri cu funcțiuni multiple, educaționale, de cercetare, transfer tehnologic și producție, respectiv o cramă în cadrul stațiunii Vinea Apoldia Maior, o platformă de abatorizare și prelucrare a cărnii, o fabrică de prelucrare a laptelui și o stație de sucuri naturale.

La aceste proiecte care vizează structura universității se adaugă proiectele/granturile numeroase care susțin cercetarea, inovarea și transferul tehnologic și pe care le-am accesat prin intermediul altor progame cum ar fi Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM)

Reporter ”Făclia”: Universitatea se bucură de o foarte bună reputație și de o atractivă imagine în societate. Cum își promovează imaginea USAMV?

Rector Cornel Cătoi: Pentru o imagine publică bună, ca individ sau comunitate, în primul rând trebuie să dovedești permanent că te ridici la nivelul așteptărilor beneficiarilor serviciilor pe care le oferi, să-ți îndeplinești cu succes rolul asumat și pentru care ești susținut de societate. Astfel, gradul de satisfacție al absolvenților universității noastre este mesajul public cel mai relevant referitor la performanțele educaționale. Acest mesaj este pozitiv și este reflectat în concurența la admitere. Performanțele cercetării și inovării în universitatea noastră sunt larg apreciate pentru că sunt reale și sunt popularizate de organisme internaționale independente. Un alt vector de imagine este reprezentat de relațiile cu mediul socio-economic iar USAMV Cluj-Napoca este un furnizor de servicii de diagnostic și consultanță relevant în regiune și în țară, este un partener de încredere în proiecte de cercetare, în proiecte educaționale, culturale și sociale. În plus, universitatea oferă consumatorului o serie de produse de larg consum de mare calitate, apreciate de consumatori. Poate nu în ultimul rând, universitatea dovedește din ce în ce mai mult că este o instituție transparentă, cu un climat etic, incluziv, care susține dezvoltarea personală. Fără îndoială, un rol foarte important îl au profesionalismul și dedicarea colegilor din biroul de imagine și relații publice care se ocupă de organizarea diferitelor evenimente și transmit în dia informațiile relevante. Societatea românească are nevoie de exemple de bune practici în diverse domenii, și vă mulțumesc, sincer, dumneavoastră și tuturor mediilor de comunicare în masă care promovează evenimentele și realizările universității, precum și pe cele din regiune și din țară. Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor din universitate, dar și studenților, pentru eforturile depuse, pentru dedicare, pentru atitudinea față de rolul asumat de fiecare, și să-i felicit pentru toate realizările frumoase și pentru modul în care au reprezentat universitatea.

Reporter ”Făclia”: Care sunt perspectivele anului 2023?

Rector Cornel Cătoi: Anul 2023 se anunță cu mari provocări dar, sperăm, cu noi reușite. O provocare majoră, din punctul de vedere al timpului scurt rămas la dispoziție și al asigurării fluxului de numerar, este finalizarea implementării proiectelor de infrastructură aflate în derulare. O altă provocare, dar și oportunitate, este accesarea de noi fonduri pentru dezvoltare instituțională, având ca obiective prioritare dezvoltarea învățământului antreprenorial, bazat pe cercetare și acumularea de competențe, scăderea cheltuielilor prin reabilitarea energetică a clădirilor și folosirea surselor de energie regenerabilă, modernizarea și extinderea capacităților educaționale și de cercetare, extinderea spațiilor de cazare, creșterea activităților de transfer tehnologic și dezvoltarea capacităților de producție și prelucrare. Toate acestea și multe altele vor fi cuprinse într-un plan operațional detaliat ce urmează a fi elaborat, discutat și aprobat la începutul anului 2023. Indiferent de planurile pe care ni le facem, vom depinde și de oportunitățile și de amenințările care pot apărea pe parcursul anului. Iar una dintre oportunitățile imediate este constituirea unui Consorțiu Regional Integrat și dezvoltarea și dotarea unui Campus pentru învățământ dual, prin PNRR, în parteneriat cu universități clujene (UTCN, UBB, UMF), Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria comunei Florești, licee cu profil tehnic și actori economici relevanți din regiune. Cu speranța că nu vor interveni piedici majore exterioare – am convingerea că în universitate dispunem de resursa umană care are capacitatea și determinarea de a continua mersul ascendent al instituției, că avem parteneri și colaboratori de încredere în autorități, în mediul academic și socio-economic -, doresc ca anul 2023 să aducă tuturor colegilor, prietenilor și colaboratorilor multă sănătate, pace, optimism, fericire și realizări frumoase. La mulți ani!

Carmen FĂRCAȘIU

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut