25 mai – Termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că declarația unică se completează şi se depune, până la data de 25 mai 2021, de persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri / pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Pentru a veni în ajutorul persoanelor fizice care au obligația depunerii, în anul 2021, a declarației unice, ANAF susține că a pus la dispoziție mai multe modele pentru completarea acesteia, pentru: * persoanele care obțin venituri din activități independente impuse în sistem real * persoanele care obțin venituri din activități independente impuse la norma de venit * persoanele care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contracte de închiriere în lei și valută) * persoanele care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor (contract de închiriere în lei) * persoanele fără venituri, care optează pentru plata contribuției la sănătate.

Fiecare model poate fi descărcat gratuit de pe portalul-ul ANAF (www.anaf.ro), din Secțiunea asistenţă pentru contribuabili, Subsecțiunea Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative/Modele de completare a declarației unice. Acestea conțin indicații vizuale pentru completarea secțiunilor declarației unice în funcție de venitul obținut.

Conform ANAF, pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin organelor fiscale astfel: * apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60 * prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe porta https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spatjul Privat Virtual.

Agenția recomană depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: * prin serviciul „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro * prin serviciul „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat.

Declaraţia unică se poate depune şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

ANAF a creat pe portalul instituțional o rubrică în care se regăsesc toate informațiile detaliate despre declarația unică (Ghid de completare, Formularul 212 pentru descărcare, baza legală etc.), aceasta putând fi accesată la adresa https://static.anaf.ro/static/10/SPV/info_spv.htm

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut