Poem marianic

cuprinde-mă în veghe şi trezvie

Maică-ravenic a duhului meu vie

mă aflu sub negură îngăduitoare

m-ai trimis spre mântuire şi urcare

tămâia-n poticneala-i aprinde seara verii

mă cuibăresc în rugăciunea învierii

în mine apoliţii dansează roşietic

sunt înger cântăreţ şi înger aporetic

eu te invoc Marie să pot urca uşure

deasupra mea cuvântul se clatină aiure

Şi-n taina ce-mi străbate astfel trupul

de-nfiorare pare-mi că se înceară lutul.

Dumitru CERNA

Articole din aceeasi categorie