IOAN  ZĂGREANU: Umanismul  în medicină  şi artă

    Prin admirabila implicare a arh. Daniela Puia, la ed. „Pro Arte” din Bucureşti, a apărut o carte de impresionantă cuprindere ştiinţiifică şi culturală, conferind contemporaneităţii consideraţiile docte ale unui eminent medic român, prof. dr.doc. Ioan Zăgreanu: Umanismul în medicină şi artă. Inspirata nepoată a memorabilului om al cetăţii, trăitor la Cluj în ultima jumătate de veac a unei pilduitoare vieţi dedicate asanării suferinţei umane (1946-1995), a recuperat din paginile unor prestigioase reviste de cultură: „Steaua”, „Tribuna”, „Contemporanul”, însemnările unui spirit erudit, generos în a face cunoscute aspecte fundamentale din istoria civilizaţiei, elaborate între 1976-1989. La situarea apariţiei editoriale la nivelul publicaţiei cu statut de eveniment contribuie dincolo de profunzimea fondului eseistic şi calitatea de excepţie a reproducerilor color, răsfirate în prestigioase colecţii şi patrimonii muzeale din ţară şi străinătate, care şi-au dat acordul la publicarea lor. Dacă mai adăugăm şi varianta integrală a textului în limba engleză, alături de ipostaza în româneşte, avem certitudinea unei finalităţi cu larg impact public, venită în întâmpinarea pasionaţilor de extindere a cunoaşterii şi corectei ierarhizări valorice.
    Chiar dintr-un început exigentul dascăl formator de specialişti cu ridicat nivel cultural, patronând  şi o galerie de artă, cu frecvente expoziţii de valoare în incinta Clinicii Universitare V din Cluj-Napoca, pe care a înfiinţat-o şi condus-o exemplar mai bine de două decenii (1978-1992), lansează clare judecăţi de valoare privind Umanismul medical reflectat în artele plastice. Lecturi prelungite şi meditaţii adecvate l-au făcut bun cunoscător al interferenţelor fertile dintre cele două fundamentale preocupări, ideea de bine promovată de medicină şi cea de frumos în artă încă din faza clasicismului grec, pentru ca o dată cu zorile modernităţii post-renascentiste transpunerile artistice să consemneze o pluralitate de atitudini, antrenând şi stări de sinceră compasiune faţă de sănătatea confraţilor. Exemplificările sunt multiple şi comentariul concludent, cu referiri la scene din opere ilustre semnate de Adriaen Brouwer, Rembrandt van Rijn, Francesco Goya, Ad. James Northcote, Antoine Jean Gros, Honoré Daumier, Pablo Picasso şi românii Nicolae Tonitza, Alexandru Ciucurencu.La o fugară trecere în revistă a invocaţiilor vizate de cele 34 subiecte inserate în cuprinsul cărţii, surprinde plăcut nu doar diversitatea tematicii, cât mai ales savanta pendulare între informarea de specialitate privind cele mai frecvente boli şi tratamente, completată cu abordări de natură artistică efectuate cu multă sensibilitate şi un cuceritor simţ al nuanţărilor afective. E reflexul unei temeinice documentări şi bucuria dezvăluirii unor praguri existenţiale de major interes şi finalitate umanistă. Propunându-şi limpezimea raportului dintre „anatomie şi analogie”, îşi afirmă convingerea – întemeiată ca efect al expoziţiei de la muzeul Louvre din 1977, dedicată relaţiei dintre „Anatomie şi Academie”- că în ambele domenii, adică anatomie şi artele plastice, „a primat întotdeauna în toate epocile /…/, ideea superiorităţii funcţiei de perpetuare şi de progres a fiinţei umane”(p.23). Când şi-a ales să investigheze delicatul aspect al Maternităţii în artele plastice intuieşte cu clarviziune că „mama cu copilul este metafora folosită mereu de toţi artiştii a ceea ce e în noi natură, a ceea ce este în noi forţă veşnică şi de neînfrânt”, exemplificând cu strălucite reprezentări din opera lui Leonardo, Raphael, Tiepolo, Rembrandt, Holbein, Corneliu Baba, Ion Irimescu. Pentru un medic cu reputaţie internaţională în probleme de cardiologie a devenit ispititoare şi reflectarea Asistenţei sociale în pictură, efectuând pertinente incursiuni şi descrieri asupra creaţiei lui Nicolae Grigorescu, puternic marcată de realităţile războiului de independenţă din 1877/1878. De o savoare specială este textul care configurază emoţionant Universul copilăriei la Nicolae Tonitza. De aceeaşi cotă ridicată a acuităţii ştiinţifice şi profesionistă eternizare în artă s-au bucurat toate celelalte incitante subiecte abordate, însoţite de elocvente ilustraţii color: Semnificaţia ochiului în artele plastice, Fumătorii, Băutorii, Uroscopie, Extragerea dinţilor, Malaria, Tuberculoza, Ciuma, Inima, Pediatria s.a. Din lectura consistentelor însemnări ni se relevă – de un evident subtil cronicar al evenimentelor evocate – şi atmosfera de epocă, brăzdată de scene animate de tensiune şi farmec.
    Prin astfel de apariţii editoriale, cum este şi cartea prof. dr. doc. Ioan Zăgreanu, peisajul cultural din România îşi amplifică valenţele de universală rezonanţă.
Negoiţă  LĂPTOIU

Articole din aceeasi categorie