Consiliul Judeţean Cluj, somat să evacueze Complexul Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea

Veste tristă la începutul anului Centenarului Marii Uniri cu privire la domeniul de la Ciucea a poetului naţional Octavian Goga. Urmaşii unuia dintre cei doi fraţi ai Veturiei Goga a reuşit, prin metode cel puţin discutabile, să devină proprietari cu acte în regulă asupra Complexului Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea şi au somat deja Consiliul Judeţean Cluj să evacueze toate imobilele de aici. Totodată, Radu Mureşan şi Florin Mureşan au solicitat Primăriei comunei Ciucea trecerea în registrul agricol a tuturor proprietăţilor care au aparţinut lui Octavian Goga şi ulterior Veturiei Goga pentru a putea plăti taxe şi impozite locale. Situaţia juridică în cazul Complexului Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea a căpătat o turnură cu totul incredibilă. Deşi Florin Mureşan şi Radu Mureşan au pierdut definitiv, anul trecut, procesul deschis în baza Legii 10/2001 în vederea restituirii integrale a bunurilor de la Ciucea a Veturiei Goga pe care le-a moşternit de la Octavian Goga, aceştia au reuşit, într-un mod ciudat, să obţină la Cartea Funciară înscrierea pe numele lor a imobilelor care fac parte din Complexul Muzeal de la Ciucea. Totul a fost posibil datorită unui certificat suplimentar de moştenitor eliberat de un notar. De unde credeţi că e notarul? Tocmai de la Sibiu. Astfel, în 6 noiembrie anul trecut, notarul din Sibiu eliberează certificatul de moştenitor legal şi suplimentar nr. 68 din 2017 prin care constată că de pe urma Veturiei Goga au rămas la Ciucea un teren de 3420 mp, o clădire numită Ady Endre, clădirea Casa Albă, clădirea Casa de pe stâncă, un teren de 10.404 mp, casa de piatră cu patru apartamente, clădirea Mănăstirea cu 14 camere, un teren de 338 mp, un imobil de 338 mp, clădirea Castel, o clădire gospodărească şi un alt teren de 216 mp. Ca moştenitori sunt declaraţi de notar pe baza succesiuniii Florin Mureşan şi Radu Mureşan.

Ce e interesant e că notarul de la Sibiu nu a ţinut cont deloc de testamentul Veturiei Goga în care se menţionează că averea de la Ciucea o lasă statului român. Notarul sibian nu avea cum să nu ştie de existenţa acestui document deoarece acest lucru era menţionat în decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a constatat nulitatea actului de donaţie încheiat de Veturia Goga pe seama căruia imobilele de la Ciucea au fost transmise în proprietatea statului român. În cadrul acelui proces s-a cerut şi anularea testamentului, însă instanţa a respins solicitarea, ceea ce înseamnă că documentul a rămas valabil. Dacă însă notarul sibian ţinea cont de testament, nu mai putea elibera certificat de moştenitor pe bunurile de la Ciucea pe numele lui Radu şi Florin Mureşan deoarece aceştia nu aveau niciun drept în acest sens, nefiind moştenitori rezervatari(soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului n.n). Precizăm că Radu şi Florin Mureşan nu sunt urmaşi direcţi ci nepoţi după unul dintre cei doi fraţi pe care i-a avut. A doua zi după ce au obţinut acest certificat de moştenitor, urmaşii fratelui Veturiei Goga se prezintă la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Huedin unde solicită înscrierea pe numele lor în Cartea Funciară a tuturor bunurilor imobile de la Ciucea menţionate în documentul eliberat de notarul de la Sibiu. Totodată, se mai prezintă ca şi document justificativ în cadrul acestui demers decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a constatat nulitatea actului de donaţie încheiat de Veturia Goga prin care imobilele de la Ciucea au fost transmise în proprietatea statului român. Ce trebuie ştiut e faptul că odată cu solicitarea făcută de Radu şi Florin Mureşan la Cartea Funciară din Huedin, Consiliul Judeţean Cluj avea posibilitatea să depună obiecţii pentru a bloca înscrierea imobilelor de la Ciucea pe numele urmaşilor Veturiei Goga. Cu toate acestea, reprezentanţii CJ Cluj nu s-au sinchisit să facă nimic în acest sens iar reprezentanţii Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Huedin nu au mai avut ce face decât să dea curs solicitărilor făute de Florin şi Radu Mureşan. Odată cu obţinerea extrasului de Carte Funciară cu terenurile şi clădirile de la Ciucea înscrise pe numele lor, urmaşii fratelui Veturiei Goga s-au prezentat la primăria din comună pentru a cere înscrierea în registrul agricol a acestor imobile pentru a plăti taxele şi imozitele locale aferente.

Mai mult, recent, Florin şi Radu Mureşan au depus la Consiliul Judeţean Cluj o somaţie prin care solicită evacuarea Complexului Muzeal de la Ciucea.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj au confirmat pentru Făclia că la registratura instituţiei s-a depus recent o somaţiei cu privire la evacuarea Complexului Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea însă încă nu s-a luat o decizie cu privire la această solicitare. Totodată ni s-a comunicat că după operarea în Cartea Funciară a noilor proprietari de la Ciucea, Consiliul Judeţean Cluj a înaintat o cerere de reexaminare a încheierii Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Huedin prin care Radu Mureşan şi Florin Mureşan au fost înscrişi în CF.

Din păcate situaţia Complexului Muzeal „Octavian Goga” de la Ciucea a devenit critică exact în anul în care sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Pentru a recupera domeniul de la Ciucea, Consiliul Judeţean Cluj va trebui să deschidă mai multe procese. O dată să obţină anularea certificatului de moştenitor eliberat de notarul de la Sibiu iar apoi să anuleze încheiera la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Huedin. Totodată, CJ Cluj va trebui să deschidă un proces pentru a i se recunoaşte dreptul de proprietate asupra Castelului de la Ciucea pe baza testamentului lăsat de Veturia Goga.

Precizăm că nepoţii după frate ai Veturiei Goga, Florin Mureşan şi Marius Pompiliu Mureşan, au încercat mai întâi să obţină dreptul de proprietate deplină asupra Castelului Ciucea pe calea instanţei. În acest sens, în 2016 au deschis la Tribunalul Cluj un proces în baza Legii 10/2001, cerând restituirea integrală a bunurilor Veturiei Goga, pe care aceasta le-a moştenit de la Octavian Goga.

Florin şi Radu Mureşan au pierdut procesul atât în faza de fond cât şi în apel, sentinţa rămânând definitivă în octombrie anul trecut. Cu toate acestea, după cum am văzut mai sus, nepoţii după frate ai Veturiei Goga au apelat la altă soluţie, care a făcut să-şi atingă obiectivul. Domeniul de la Ciucea a fost cumpărat de Octavian Goga în 1920 de la Bontza Berta, văduva poetului maghiar Ady Endre. Valoarea tranzacţiei a fost de 280 mii de coroane, bani pe care Goga i-a împrumutat de la Banca Agricolă. Domeniul cuprinde castelul şi mai multe anexe gospodăreşti. În castelul reconstruit în perioada interbelică de Goga se află astăzi Muzeul Memorial “Octavian Goga”. Muzeul adăposteşte o vastă colecţie de covoare, port popular şi alte obiecte de artă populară adunate de către Octavian Goga de pe toate meleagurile ţării, precum şi o impresionantă bibliotecă. În grădină se află mausoleul poetului şi al soţiei sale, Veturia Goga. Tot în grădină se află o biserica de lemn din sec. XVI adusă aici de către Octavian Goga.

Conform documentelor, întregul complex a fost donat de Veturia Goga, în anul 1966, statului român. Văduva poetului a făcut acest gest pentru a respecta testamentul lui Goga care prevede că după moartea sa şi a soţiei sale “toate bunurile deţinute de ei să fie donate statului român iar la Ciucea să fie înfiinţat un muzeu care să poarte numele poetului”. Oferta de donaţie a fost autentificată sub numărul 1209/1966, iar prin decizia 132/1966 a Sfatului Popular Cluj a fost acceptată donaţia. După 1989, construcţiile şi clădirile complexului muzeal de la Ciucea au intrat în proprietatea Judeţului Cluj.

Cosmin PURIŞ

Articole din aceeasi categorie