Turda – 444 de ani de la legiferarea libertăţii de conştiinţă şi a toleranţei religioase

În 13 ianuarie 1568, reuniţi în biserica romano-catolică din Turda, membrii Dietei Transilvaniei au consacrat, pentru prima dată în lume, printr-o declaraţie oficială, libertatea conştiinţei şi toleranţa religioasă. În textul Edictului de la Turda, document ce se află la Muzeul Brukenthal din Sibiu, se precizează că „nu i se permite nimănui, ca pentru învăţătură să ameninţe pe cineva cu privarea de libertate sau funcţie, căci credinţa e darul lui Dumnezeu… Nimeni să nu fie ocărît pentru religie de nimeni”.

Pentru a marca scurgerea a aproape patru veacuri şi jumătate de la istorica întrunire a Dietei Transilvaniei de la Turda, marţi 17 ianuarie, de la ora 18, la Centrul Raţiu pentru Democraţie din Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1, va avea loc o masă rotundă cu acest subiect. Învitat special, profesorul universitar dr. Doru Radosav, directorul Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) din Cluj-Napoca, împreună cu ceilalţi participanţi la dezbatere, va încerca să identifice modalităţile adecvate prin care s-ar putea promova toleranţa religioasă. Totodată, se va discuta despre mijloacele de concretizare a ideii sculptorului turdean Suba Laszlo, care a propus realizarea şi amplasarea, la Turda, a unui monument dedicat marcării proclamării libertăţii conştiinţei şi toleranţei religioase, prin Edictul din 1568.

Cu prilejul întrunirii de la Turda, din 6-13 ianuartie 1568, Dieta Transilvaniei a recunoscut, oficial, confesiunea creştină unitariană. Vineri, 13 ianuarie, la Biserica Unitariană din centrul Turzii a avut loc o manifestare dedicată împlinirii a 444 de ani de la „semnarea”, aici, a certificatului de naştere a confesiunii creştine unitariene. La ceremonie au participat episcopul unitarian Balint Benczedi Ferenc şi consulul maghiar la Cluj, excelenţa sa Szilagyi Matias. Despre actul Dietei Transilvaniei de recunoaştere oficială a confesiunii unitariene, emis de Dieta Transilvaniei după întrunirea de la Turda, din 6-13 ianuarie 1568, a vorbit profesorul dr. Kovacs Sandor, de la Institutul Teologic Protestant Unic din Cluj-Napoca.

După încheierea ceremoniei, desfăşurate la Biserica Unitariană, participanţii, printre care s-au aflat numeroşi preoţi unitarieni, mai ales din secuime, au vizitat Muzeul de Istorie din Turda, unde se află un tablou realizat de Aladar Korosfoi-Kriesch, în 1898. Lucrarea îl înfăţişează pe David Ferenc (Francisc) – 1510 – 1579, întemeietorul şi primul episcop al Bisericii Unitariene, înfiinţată la Turda în ianuarie 1568.

Emil HĂLĂŞTUAN

Articole din aceeasi categorie