Rezultatele la evaluarea naţională vor fi afişate vineri

Cei peste 160.000 de elevi care au participat la evaluarea naţională pot afla rezultatele vineri, potrivit calendarului de desfăşurare a examenului aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).

Tot vineri, în intervalul orar 14,00-18,00 pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în zilele de 30 iunie şi 1 iulie. Afişarea rezultatelor finale va avea loc în data de 2 iulie.

Metodologia în vigoare prevede că evaluarea lucrărilor este făcută de doi profesori din unitatea respectivă de învăţămînt, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică. În cazul în care nu există cîte doi profesori la disciplinele la care se susţine evaluarea naţională, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiată unitate de învăţămînt.

Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordîndu-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare.

În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.

Articole din aceeasi categorie