Proiecte europene în valoare de peste 680 de milioane de lei, derulate de UBB

Peste 18.000 de studenţi, aproape 5.000 de cadre didactice, dar şi angajaţi ai partenerilor sociali, părinţi, elevi, doctoranzi, cercetători sau şomeri vor beneficia, în următorii ani, de proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile şi gestionate de Oficiul Programelor Europene din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

Universitatea a anunţat că a cîştigat pînă acum, în calitate de solicitant sau partener, 81 de proiecte finanţate din fonduri structurale, în valoare de peste 682 de milioane de lei, contribuţia UBB fiind de aproape 5 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat remis, marţi, presei, proiectele, depuse şi declarate cîştigătoare, vizează: creşterea gradului de ocupare în domeniul de specializare studiat pentru studenţii din învăţămîntul superior; creşterea relevanţei curriculum-ului universitar în raport cu cerinţele pieţei muncii; îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională oferite în cadrul universităţii pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii; creşterea adaptabilităţii tinerilor absolvenţi la cerinţele pieţei muncii şi la cerinţele specifice locului de muncă; valorizarea cooperării între mediul universitar şi întreprinderi sau agenţi economici în vederea dezvoltării de programe de învăţare prin muncă; îmbunătăţirea calităţii programelor doctorale şi a formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat; dezvoltarea competenţelor de predare, proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice; reabilitarea parcului de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport „Iuliu Haţieganu”; dezvoltarea integrată a programelor de studii de la toate nivelurile, incluzînd programele de tip life long learning, prin intermediul unui portal integrat de tip e-educaţie pentru toţi studenţii UBB; facilitarea accesului la informaţie şi suport tehnologic de ultimă oră în vederea eficientizării procesului de educaţie şi informare a studenţilor UBB ş. a.

M. T.

Articole din aceeasi categorie