Proiect de cercetare al unei doctorande USAMV, selectat de OSIM pentru etapa europeană a unui concurs al Oficiului European de Brevete

Proiectul cu titlul „Microsfere – suport pentru celulele probiotice în iaurt şi alte produse lactate”, realizat de Oana Lelia Pop, doctorand la Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj, a fost selectat de OSIM, într-o primă etapă, naţională, a unui concurs organizat de Oficiul European de Brevete (EPO), cu ocazia aniversării a 40 de ani de la semnarea Convenţiei Brevetului European.

În cadrul acestei primei etape a concursului, concurenţii – studenţi, masteranzi şi doctoranzi – din fiecare ţară au participat la o selecţie naţională, în care oficiile naţionale de brevete au avut Sigla-USAMVresponsabilitatea să selecteze cîte un proiect pentru fiecare dintre cele cinci domenii tehnice propuse de EPO: Producţia alimentară durabilă; Producţia şi stocarea ecologică de energie; Gestionarea deşeurilor, reciclarea şi mineritul urban; Sisteme inteligente de transport şi de gestionare a traficului; Tehnologii pentru locuinţe inteligente. În România, selecţia naţională a fost organizată de Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi s-a derulat în perioada ianuarie – martie 2013. În concurs au fost înscrise 22 de lucrări, cea a Oanei Lelia Pop fiind selectată pentru primul domeniu – Producţia alimentară durabilă.

În cea de-a doua etapă a concursului, care va fi organizată de EPO la nivel european, proiectele selectate la nivel naţional vor fi evaluate de un juriu internaţional, care va desemna cîte un cîştigător pentru fiecare domeniu tehnic. Cîştigătorii vor fi premiaţi în cadrul unei ceremonii organizate la Munchen, în 17 octombrie a.c., valoarea unui premiu fiind de 5.000 euro.

Oana Lelia Pop este doctorand în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Conducătorul său de doctorat este prof. dr. Carmen Socaciu, prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică.

M. T.

Articole din aceeasi categorie