Primarul comunei Viişoara, Ioan Roman: Ca să fii primar la Viişoara trebuie să dai dovadă de devoţiune, respect de sine şi de ceilalţi şi foarte multă muncă

Comuna Viişoara este una dintre unităţile administrative din judeţul Cluj care au cunoscut o dezvoltare şi transformare importantă în ultimii ani. Alimentarea cu apă, canalizarea apei reziduale menajere, drumuri pietruite, modernizare iluminat public stradal, asfaltare drum, grădiniţă nouă – sînt cîteva din realizările care au dat o nouă faţă comunei. Primarul din Viişoara, Ioan Roman, explică într-un interviu acordat ziarului Făclia de Cluj starea comunei şi obiectivele comunităţii pe care o reprezintă pentru următorii ani.

Rep : Domnule Ioan Roman conduceţi destinele comunei Viişoara de aproape 12 ani .Ce înseamnă să fii primar în această comună ?

Ioan Roman: Sînt primar al comunei Viişoara din anul 2000 şi vreau să spun că la început nu mi-am dorit foarte mult să ajung primar. Eu sînt inginer zootehnist de profesie, angajatul Direcţiei Agricole Cluj. În anul 2000 m-am decis să intru în cursa electorală pentru că erau foarte mulţi candidaţi care nu aveau “NIMIC” cu administraţia publică locală şi care nu-şi  aveau locul în aceasta funcţie. Cînd am candidat în anul 2000 am ştiut că îmi asum o responsabilitate foarte mare faţă de comunitate, familie şi, de ce nu?, faţă de mine însumi. Am privit funcţia de primar ca pe o muncă ce o faci pentru ceilalţi, pentru semenii tăi, pentru cei mulţi şi necăjiţi, nu ca pe o victorie simplă în alegeri, ca pe o mîndrie personală, deci  cu  mare responsabilitate.

Întotdeauna în viaţă m-a caracterizat munca făcută bine acolo unde  am fost pus. Întotdeauna am avut încredere în oameni (de multe ori         m-am înşelat- dar aşa-i viaţa). Ca să fii primar într-o comună ca Viişoara, trebuie să dai dovadă de devoţiune, respect de sine şi de ceilalţi, responsabilitate, onestitate, cinste, foarte multă muncă.

Rep: Ce transformări au avut loc în comună în cei 12 ani şi ce ar mai fi de făcut.

Ioan Roman: Într-o localitate rurală din România sînt foarte multe lucruri de făcut, dar în primul rînd trebuie realizată infrastructura locală, iar apoi trebuie muncit la mentalitatea oamenilor. Fiind primar de o  lungă perioadă, 12 ani, am realizat unele lucruri notabile, cum ar fi decolmatări şi lucrări de  îmbunătăţiri funciare pe toate pîraiele din comună; am realizat alimentarea cu apă a comunei; canalizarea apei reziduale menajere a comunei; s-au modernizat drumuri intravilane; s-au pietruit drumuri extravilane; iluminatul public stradal a fost modernizat; s-au făcut reparaţii la căminul cultural din Viişoara şi la cel din Urca; s-a modernizat dispensarul uman; modernizarea şcolii şi a sălii de sport; s-a  construit o grădiniţă nouă; sprijinirea cultelor religioase; s-a construit alee pietonală pe ambele sensuri ale DJ 150 Viişoara; s-a realizat asfaltarea drumului comunal DC 61 sat Urca  pe o lungime de 3,7 km; modernizarea bibliotecii comunale; dotarea primăriei cu calculatoare şi internet.

Sigur, niciodată nu putem să ne atingem planurile 100% (dacă ar fi aşa înseamnă că  ştacheta am fixat-o prea jos) şi în acest sens mai sînt lucruri importante de realizat în comună: construirea unui micro CLF, modernizarea terenurilor de fotbal din comună, modernizarea parcului, reparaţii la străzi şi trotuare post-canalizare, atragerea de investitori în comună, împădurirea terenurilor cu expunere sudică, schimbarea mentalităţii oamenilor în ceea ce priveşte conceptul de responsabilitate şi muncă.

Rep : Care  este starea generală a comunei, de la partea administrativă la cea socială şi economică?

Ioan Roman: Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii în comuna Viişoara, determinînd modificări semnificative de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de muncă şi se previzionează creşterea lor cu cel puţin 30%, datorită construcţiei reţelelor de utilităţi.

Componenta de bază a politicilor publice din ultimii ani, relansarea creşterii economice a devenit o prioritate naţională, pornindu-se de la importanţa  sa atît pentru asigurarea condiţiilor de realizare a criteriilor Uniunii Europene, cît şi pentru creşterea nivelului de trai. Cu atît mai mult propagarea şi continuitatea la nivel teritorial a acestor politici, implicarea factorilor locali şi a reprezentanţilor societăţii au devenit din ce în ce mai stringente în procesul de elaborare şi  realizare a programelor de dezvoltare economico- socială, indiferent dacă resursele financiare sînt asigurate din fonduri guvernamentale, din fonduri private interne sau prin cofinanţări şi împrumuri externe. La nivelul comunei Viişoara, activitatea economico – socială se axează pe următoarele domenii: prestări servicii şi comerţ, construcţii civile, agricultură, servicii de transport, industrie(morărit şi panificaţie). Activitatea economică a comunei este bine reprezentată, astfel că avem 70 societăţi comerciale, agenţi economici, persoane juridice, din care 30 îşi au sediul în comună.

Rep:  Care este situaţia învăţămîntului din comună?

Ioan Roman: În ceea ce priveşte învăţămîntul în comună, funcţionează la Viişoara şcoala generală cu ciclu preşcolar, primar, gimnazial, iar la Urca funcţionează o structură cu ciclul preşcolar şi primar. Populaţia şcolară a scăzut şi în comuna  noastră în ultimii ani. În ceea ce priveşte baza materială a şcolii, putem spune că este normală, avem toate condiţiile şcolilor de la oraş. Deasemenea  şi cadrele didactice care funcţionează aici sînt calificate, competente şi au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură cu elevii din comună. În cadrul unităţii de învăţămînt funcţionează o sală de sport reabilitată, dotată după normele europene, o bibliotecă, un teren de sport modern, un punct de informare dotat cu calculatoare, internet. În principal, învăţămîntul şi educaţia urmăresc realizarea idealurilor educaţionale întemeiate pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi aspiraţiile societăţii; în acest context, şi şcoala din comuna Viişoara (şi implicit Primăria comunei Viişoara) este implicată în realizarea proiectului educativ” Comenius”.

Rep: În domeniul sănăţăţii populaţiei cum staţi? S-au făcut ceva investiţii în acest sens?

Ioan Roman: Starea de sănătate a populaţiei din comună este asigurată de doi medici generalişti şi un stomatolog. Condiţiile de tratament sînt foarte bune, dispensarul uman fiind modernizat în anii 2008- 2009, prin introducerea apei curente, racordarea la sistemul de canalizare, încălzire centrală, izolat termic.

Dacă ne referim strict la problema asigurării sănătăţii populaţiei aici este o problemă nu numai în Viişoara, ci, cred, în întreaga ţară. Sînt foarte mulţi cetăţeni care nu au un loc de muncă stabil, nu au ajutor de şomaj, nu sînt angajaţi, nu sînt pensionari, deci nu sînt asiguraţi la medicul de familie, dar se îmbolnăvesc. Ce fac aceştia? Bani nu au , asigurare nu au dar sînt bolnavi. Cred că statul ar trebui sa-i includă şi pe aceştia într-un sistem de asigurare primară.

Rep : Datoria oricărui edil este să atragă fonduri europene. Ce proiecte aţi reuşit să derulaţi cu bani europeni ?

Ioan Roman: Datoria  fiecărui edil este de a se lupta să aducă cît mai mulţi bani în localitatea pe care o reprezintă. Sigur, în aceşti 12 ani am căutat să atragem fonduri externe cît mai multe. De multe ori am reuşit, de multe ori am pierdut. În anii 2004 – 2005 am reuşit să accesăm fonduri PHARE pentru amenajarea unui punct medical, “Sănătate pentru toţi”. În anul 2007, în cadrul unui program cu Banca Mondiala şi Ministerul Comunicaţiilor, numit ”Economia bazată pe cunoaştere“, am înfiinţat în comună un centru PAPI. În anul 2008 pe măsura 322 am obţinut fonduri FEADR  pentru investiţia “ Canalizare ape reziduale menajere în localitatea Viişoara şi modernizare drum localitatea Viişoara, comuna Viişoara, judeţul Cluj “.

Rep: La ce proiecte mai aşteptaţi răspuns?

Ioan Roman: S-au mai făcut documentaţii pentru mai multe obiective cum ar fi: modernizare parcuri comunale,  modernizare drumuri de hotar măsura 123, împăduriri 130 ha împreună cu I.T.R.S.V., care nu au fost declarate eligibile. În prezent avem depusă documentaţie  pentru construirea unei piste pentru biciclişti în comună, pe o lungime de 11,5 km.

Rep : Cînd aţi intrat în P.S.D. şi de ce aţi ales această formaţiune politică?

Ioan Roman: Am intrat în P.D.S.R. în anul 1996, fiind de părere că social democraţia apără  interesele celor mulţi şi că în România funcţionează social democraţia încă de la sfîrşitul secolului XIX. Am credinţa că, în condiţiile actuale, cînd mijloacele de producţie din România sînt tot mai puţine, omul doar prin puterea minţii şi forţa braţelor poate să-şi cîştige pîinea şi de aceea este important să fie o structură politică pentru a-l sprijini în lupta lui pentru o viaţă mai bună.

Cosmin PURIŞ

Articole din aceeasi categorie