Cei mai îndemînatici studenţi conducători de tractoare

… sînt trei studenţi de anul I ai Facultăţii de Agricultură, USAMV, şi anume Tudor Vlad Mărieş, Simo Arpad şi Emil Motofelea, care s-au clasat pe primele trei locuri la un concurs organizat la Sigla-USAMVfinalul lucrărilor practice la disciplina Conducere tractoare.

Studenţii din anul I ai Facultăţii de Agricultură – specializările Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară, Ingineria și protecţia mediului, de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ClujNapoca, au avut şansa în acest semestru să înveţe şi să cunoască tehnică de ultimă generaţie în domeniul tractoarelor agricole. Lucrările practice la disciplina Conducere tractoare au fost efectuate pe două tractoare moderne puse la dispoziţie de firma Titan Maschinery. La finalul cursului s-a organizat concursul „Cel mai îndemînatic student conducător de tractoare”. Concursul a constat în mers sinuos printre jaloane, oprire la punct fix cu faţa şi cu spatele, garare laterală, manevrarea instalaţiei hidraulice şi cuplarea unei maşini agricole.

M. T.

Articole din aceeasi categorie