BOR poate să umple România de regate şi împărăţii

ILIE CĂLIAN

CALIAN Am acceptat termenul de Absurdistan pentru România doar în ultimele zile, sub presiunea unor evenimente care nu ştiu dacă, în lumea civilizată, au vreun precedent. După cum ştiţi, nu e destul că, după moartea unui aşa-zis rege al ţiganilor – sau al romilor, sau al etniei roma, cum se intitulează, deşi doar cîţiva căldărari nomazi penticostali au recunoscut -, a apărut povestea cu doi regi – unul naţional şi unul internaţional, care este, în acelaşi timp, şi rege, şi preşedinte al unei organizaţii internaţionale a romilor (despre care nu ştim cine a iniţiat-o, cu ce scop şi cu ce bani o plăteşte) –, dar acum au apărut şi mulţi contestatari ai celor doi regi – şi, mai mult, chiar ai regimului monarhic ţigănesc. Circul s-a amplificat odată cu declaraţiile a două alte „capete încoronate”: „împăratul” Iulian şi regele Stănescu, de la Costeşti, care nu doar că se alătură protestelor diferitelor comunităţi („profesionale”) de ţigani, dar vin cu dovezi uluitoare, conform cărora ei sînt mai regi decît nou afirmaţii regi.

După ce „familia regală” Cioabă a scos un document plin de ştampile, din 1992, conform căruia ar fi fost recunoscut fostul prim rege Ioan Cioabă drept singurul reprezentant legitim al tuturor romilor din România – ba chiar ar fi urmat să fie pedepsiţi cei care nu-l recunoşteau – şi după ce Traian Băsescu – prin prezenţa personală şi prin coroana funerară semnată ca preşedinte al României – l-a legitimat ca rege (acelaşi Băsescu s-a mai „jucat” şi cu cealaltă, veritabilă, familie regală a României), după toate acestea, care seamănă a carnaval, cu regi, împăraţi, cavaleri, episcopi, alţi mascaţi, aflăm un lucru uluitor: Biserica Ortodoxă Română este complice la această monstruoasă bătaie de joc faţă de instituţiile de stat consacrate de dreptul internaţional: imperiu şi regat.

Aflăm că un alt rege al ţiganilor a fost consacrat, sfinţit, oficial la celebra biserică din Curtea de Argeş, cea legată de trecutul istoric oficial şi „sfînt” al românilor, cu intenţia mărturisită a ţiganilor respectivi de a „continua” aşa-zisa tradiţie monarhică a românilor. Altfel spus, din „minoritate conlocuitoare”, ţigănimea ar deveni „minoritate înlocuitoare” a românilor – în propria ţară a acestora! Aşadar, un sobor de preoţi ortodocşi a consacrat (în sensul propriu al termenului – adică, a sfinţit) încoronarea regelui Stan, cu acordul împăratului Iulian şi a Curţii de la Viena (?!). Înţelegeţi ceva din asta?! Eu – nu! Şi nici aceia dintre specialiştii în istorie pe care am izbutit nu doar să-i întreb, ci şi să-i determin să-mi spună ceva despre eveniment. Poate că nu i-am găsit pe cei mai potriviţi – dar, ce-i drept, nici alţii, mai „independeţi”, nu s-au grăbit să „iasă la rampă” şi să-şi spună părerea – nerugaţi/neplătiţi de nimeni, ci doar din cinstita conştiinţă.

Deocamdată, din partea conducerii Bisericii Ortodoxe Române nu s-au auzit decît nişte bînguieli penibile, despre sfinţirea coroanei acelui aşa-zis Stan. Adică, zice BOR, popa ortodox îţi sfinţeşte cu aceeaşi rîvnă şi casa, şi drujba, şi automobilul, şi vaca, şi telefonul, şi coroana – dacă ai destui bani, ca să-l plăteşti pe popa. Faptul e fapt: un sobor de preoţi, de la sfînta, pentru orice român, biserică de la Curtea de Argeş, a consacrat drept rege o persoană care nu avea nici un fel de legături nici cu tradiţia Bisericii Ortodoxe Române, nici cu dreptul aceleia de a consacra voievozi şi regi. Este un gest a cărui ruşine BOR n-o poate spăla cu toată Dunărea şi celelalte rîuri ale României. Ne putem aştepta ca mîine-poimîine Biserica Ortodoxă Română să proclame, pe teritoriul României, încă vreo cîteva regate şi împărăţii, pînă cînd din ţara asta n-o să rămînă nimic al nostru.

Iar dacă tîmpeniile făcute de anumiţi politicieni improvizaţi le mai putem înghiţi, dacă, în privinţa eticii celor din magistratură nu mai avem îndoieli (adică sînt îngrozitor de corupţi mulţi dintre ei), şi dacă majoritatea populaţiei mai trăieşte cu credinţa în preoţii BOR – sau nu neapărat în ei, ci în adîncul ei obscurantism, în cotropitoarele ei superstiţii, confundă vagile ei idei religioase cu un sistem de reguli etice şi juridice -, atunci faptul acesta trebuie să ne oblige să răspundem corect la o întrebare: este populaţia României de azi capabilă să răspundă exigenţelor unei societăţi democratice?! Răspunsul meu este categoric negativ: nu, populaţia României de azi nu înţelege ce responsabilităţi are fiecare într-o societate democratică. N-aveţi decît să tot daţi vina pe politicieni: buni-răi, aşa cum sînt, ei sînt fiii – nepoţii – soţii – cumnaţii celor dinainte de a fi devenit ei politicieni – adică nu pot fi, statistic, mai buni decît sîntem noi înşine.

Revenind la situaţia celor nu ştiu cîte regate şi împărăţii din România, sînt de observat trei lucruri: populaţia României nu a luat în serios nicio clipă jocul unora cu aceste instituţii, întrucît este prea multă pentru a pricepe principii şi instituţii – nu are minima cultură necesară pentru asta. Iar politicienii n-au fost cu nici un milimetru mai deştepţi decît cei care i-au votat. În fine, Biserica Ortodoxă Română şi-a dat poalele peste cap şi s-a apucat să sfinţească tot ce se găseşte în jur – cu condiţia să fie bine plătită.

Articole din aceeasi categorie