Biserica Creştină Baptistă din Dej, la aniversare

Duminică, 9 septembrie, la Biserica Baptistă Emanuel din Dej – păstorită de Constantin Ghioancă şi Alin Pop – credincioşii acestui cult, au sărbătorit alături de oaspeţi şi invitaţi, împlinirea unui secol de la constituirea comunităţii creştine baptiste din oraş.

Mesajele de felicitare ale oaspeţilor, inclusiv cele sosite de pe alte meleaguri şi evocarea istoriei aşezămîntului de către foştii şi actualii slujitori ai bisericii, punctate de rugăciuni şi cîntece religioase – în interpretarea formaţiei corale a Bisericii Baptiste din Dej, a orchestrei de mandoline şi, nu în ultimul rînd, prin vocile lui Ştefan Fălcuşan, Vasile Danciu şi a tinerei Miriam Goja – au conturat cadrul festiv al momentului, contribuind la emoţia generală. Moment la care a participat şi primarul Costan Morar, transmiţînd credincioşilor baptişti mesajul său de apreciere şi susţinere în toate acţiunile pe care aceştia le întreprind pe plan social şi cultural.

Biserica Creştină Baptistă din Dej este o biserică mică, dar cu suflet mare, ale cărei începuturi, în 1910, se datorează primilor propovăduitori ai credinţei, Ioan Ungur şi Ioan Drăgan. Din anul 1912, comunitatea baptistă din Dej fiinţează deja într-o formă organizată, credincioşii adunîndu-se în mod regulat la rugăciune, în casa sorei Ancea Maria. În 1928, după ce mai multe locaţii au fost folosite drept casă de rugăciune, micul grup de credincioşi baptişti din Dej cumpără o clădire situată pe strada B. P. Haşdeu, loc în care se găseşte biserica de azi.

Existenţa Bisericii Baptiste nu a fost scutită de provocările istoriei. Asemenea altor culte şi confesiuni din România postbelică, baptiştii au suferit numeroase persecuţii din partea statului comunist. Inclusiv cei din Dej, cărora, în noiembrie 1970 le este demolată biserica. După numeroase şi îndelungi tratative duse cu autorităţile, în decembrie 1973, credincioşii primesc dreptul de a-şi reconstrui biserica, lucrările fiind demarate în ianuarie 1974. După doar cîteva luni, graţie muncii susţinute şi devotamentului voluntarilor sosiţi din satele din jurul Dejului, dar şi cu sprijinul financiar sosit din partea bisericilor din ţară, membre ale Uniunii Baptiste, construcţia va fi terminată. Mai încăpătoare, mai luminoasă şi mai puternică, Biserica Creştină Baptistă din Dej va deveni cea ce este astăzi: un lăcaş al Domnului.

M. Vaida

 

Articole din aceeasi categorie