Aniversare: „35 de învăţămînt horticol superior clujean, 1977 – 2012”

Facultatea de Horticultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca aniversează anul acesta 35 de ani de învăţămînt horticol clujean.

Festivitatea dedicată acestui eveniment va avea loc joi, 29 septembrie, în Aula Magna „Mihai Şerban” a USAMV Cluj-Napoca. Festivitatea va fi deschisă la ora 12, prin alocuţiunea decanului Facultăţii de Horticultură din Cluj-Napoca, prof. dr. Radu E. Sestraş. Va urma cuvîntul de salut adresat de rectorul USAMV, prof. dr. Doru Pamfil, iar apoi, prezentarea susţinută de prof. dr. Radu E. Sestraş – “35 de ani de învăţămînt horticol clujean, 1977-2012”. La ora 13 se va decerna titlul de Doctor Honoris Causa prof. dr. Jaime Prohens, de la Universitatea Politehnica din Valencia, Spania şi prof. dr. Ioan Vasile Abrudan, rectorul Universităţii Transilvania Braşov, personalităţi marcante din domeniul horticulturii şi silviculturii. Festivitatea se va încheia cu un concert de cameră.

Facultatea de Horticultură este în prezent facultatea cu cel mai mare număr de studenţi din universitate (aproximativ 2500 de studenţi, repartizaţi pe cele trei cicluri de învăţămînt: licenţă, masterat şi doctorat). În domeniul de studiu Horticultură funcţionează două specializări de licenţă: Horticultură şi Peisagistică. Specializarea Silvicultură pregăteşte specialişti în domeniul forestier. În domeniul de studiu Inginerie şi management funcţionează trei specializări, şi anume: Inginerie şi management în inginerie economică; Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism; Inginerie şi management în industria turismului. Pentru a răspunde nevoii acute de actualizare a cadastrului din ţara noastră, Facultatea de Horticultură a dezvoltat specializarea de licenţă Măsurători terestre şi cadastru. În evaluarea naţională realizată în mod unitar în anul 2011, programele de studiu ale facultăţii au fost ierarhizate între primele poziţii din punct de vedere al calităţii actului educaţional şi al rezultatelor acestuia.

„Sub aspectul cercetării, cei 35 de ani au însemnat o dezvoltare impresionantă a infrastructurii de cercetare şi a rezultatelor obţinute. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare s-a concretizat în peste 25 de milioane de euro investiţi în centre precum: Centrul de Cercetări pentru Biotehnologii Agricole; Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate. O atenţie deosebită a fost acordată Institutului de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, proiect finanţat prin fonduri europene, cîştigat în competiţia POSCCE, cu o valoare totală de 55.131.492 lei (director: prof. dr. Doru PAMFIL). Activitatea laborioasă de cercetare desfăşurată în cadrul facultăţii a condus la obţinerea unor noi soiuri şi hibrizi la diferite specii horticole, la obţinerea unor brevete de invenţii premiate în competiţii naţionale şi internaţionale (PROINVENT; INVENTICA etc.) şi la recunoaşterea naţională şi internaţională a cercetării horticole clujene” – precizează lector dr. Cristina Bianca Pocol.

Facultatea de Horticultură din Cluj-Napoca ocupă o poziţie privilegiată prin prisma activităţii publicistice, oferind cadrelor didactice, studenţilor şi doctoranzilor posibilităţi de publicare în revistele proprii. De la nivelul facultăţii sînt coordonate şi editate reviste consacrate şi recunoscute pe plan naţional şi internaţional, incluse în baze de date prestigioase, precum şi în fluxul principal al publicaţiilor cu circulaţie internaţională.

Articole din aceeasi categorie