Galeria Mariana Berinde

Motivul „greu”’ al acestor polare grădini îngheţate, apa oceanului universal
Da, la galeria Mariana Berinde din Cluj ne aşteaptă o pictură care ne-ar înfăţişa ţinuturile de gheaţă, locuri misterioase definite de imaginarul unui pictor (încă) tȃnăr care se întreabă: „Dar cine sunt? Ce gȃnd ascuns mă-ndeamnă să-mi prind în umeri aripi de şindrilă?…”, în visul-zbor în ţinuturile în care nu ştii dacă aievea pluteşti ori ţi se pare, iar ceru-i ochi deschis ce luminează „umbra … unui vis”.
Aurel Ţigoan (n. 1965), absolvent al liceului de artă şi al Academiei de Artă a Clujului, secţia Design, cu masterat (1997), cu participări la cȃteva expoziţii de grup, ba chiar şi la o personală (1997), ne oferă armonice tonalităţi de albastre, iernatice stȃncării îngheţate… Frumoase şi aspirȃnd spre sublim, ne evocă uneori muzica lui Grieg…
Am putea să descoperim în picturile expuse (peste 30) şi efectele expresioniste ale unor aurore boreale contorsionate peste munţii de gheaţă, peste aisberguri romantic oglindite în ape îngheţate şi transparente. Ba chiar s-ar putea observa stȃnci îngheţate avȃnd forme asemănătoare reliefurilor peisagistice din sudul Franţei, pictate de la impresionişti încoace de mulţime de pictori fericiţi şi fără să aibă mȃinile încinse de frig. Crevase spectaculoase în game albăstrii poartă uneori cȃte-o atingere lutoasă, iar între banchize fisurate se mai strecoară şi cȃte-un cristal metalizat − arămiu, ruginiu. Dar motivul „greu”’ al acestor polare grădini îngheţate rămȃne apa oceanului universal. Apa nu rămȃne oglindă a gheţarilor ci, miraculos, se relevă ca posibilă imersiune infinit generoasă, descoperind comorile de culori ale unei alte lumi, posibilă pentru speranţele celor care ştiu să vadă prin timpuri, să prindă lumina stelară care trece de tăcerea care se lasă peste spaimele eternului Styx, lumina Stelei Polare.
Aurel Ţigoan expune acum un ciclu, o „lume”, un răspuns la întrebările acute ale unui zbucium artistic inerent unui om dăruit cu talent şi cu o mare sensibilitate. În ce priveşte semnătura, „pattern-ul”, identitatea sa, artistul are lucrări în colecţii diferite, cu alte teme, dominant dramatice. Dar, fie că sunt peisaje înceţoşate luminate spectral, copii jucȃndu-se parcă în alte timpuri, personaje trudind sisific, sau sportivi antrenȃndu-se dureros în tenebre înnoroiate, aproape subumane, totdeauna unitatea expresivă a limbajului plastic în care excelează pictura lui Aurel Ţigoan rămȃne un dat ce-i aparţine şi-l identifică în tendinţele cele mai actuale ale limbajului vizual, ale unui „vocabular” de emoţii şi stări care translează realităţi interioare în realităţi esenţiale existenţiale.
Mulţimea de tineri, colegi de studii cu Aurel Ţigoan, personalităţi ale lumii culturale, prezenţi la vernisaj, prieteni ai Galeriei Mariana Berinde, ne fac să apreciem încă o dată valoarea evenimentelor plastice găzduite de galeria doamnei Mariana Berinde.
Expoziţia Ice lands − pictura Aurel Ţigoan trebuie văzută cȃt mai repede!
Margareta CATRINU

Articole din aceeasi categorie