Verdictul final al Comisiei de Etică a UBB: Ministrul Lucian Bode a plagiat grosolan în teza sa de doctorat

Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai a decis că teza de doctorat a actualului ministru de Interne, Lucian Bode, cu titlul „Securitatea energetică și managementul resurselor la începutul secolului XXI. România în context european actual”, susținută în anul 2018, sub îndrumarea coordonatorului prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan, reprezintă un caz grav de plagiat, iar asta ar putea însemna sfârșitul carierei politice a acestui membru marcant al Partidului Național Liberal.

Scandalul pe tema tezei de doctorat a lui Lucian Bode a început în toamna anului trecut, mai exact în luna octombrie, când USR a anunțat că va transcrie teza de doctorat a ministrului, pentru a putea fi verificată de plagiat. La finalul aceleași luni, UBB a anunțat că lucrarea este plagiată într-o mică măsură, nerecomandând măsuri de retragere a titlului de doctor: ”Comisia de Etică a UBB Cluj a făcut cercetări şi a constatat că: ”există fragmente plagiate în 3 din cele 4 puncte ale sesizării nr. 14390/18.10.2022, alte fragmente plagiate fiind identificate în urma analizei interne a UBB. Fragmentele identificate ca având o problemă de tip plagiat reprezintă aproximativ 1923 de cuvinte din 65.000 cuvinte ale tezei (2.95 %)”.

În luna noiembrie însă, UBB se autosesizează în urma unor informații noi apărute în spațiul public, care arătau că, de fapt, teza de doctorat a fost plagiată într-un procent mult mai mare, respectiv aproape 20 la sută, și anunță că va reanaliza teza de doctorat a ministrului de interne, și că un verdict al Comisiei de Etică urma să fie dat la începutul lunii ianuarie 2023.

Verdictul final în acest caz a fost luat, într-adevăr, în data de 09 ianuarie, iar punctul de vedere al UBB cu privire la teza de doctorat a lui Lucian Bode este fără echivoc: plagiat grosolan! În urma unei asemenea concluzii de o gravitate uriașă, membrii Comisiei de Etică au solicitat ministrului de interne și Editurii CA Publishing retragerea cărții „Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual”, publicată pe baza tezei la editura CA Publishing în 2021, o republicare a acesteia urmând să fie posibilă doar după corectarea tuturor abaterilor constatate. Dacă în termen de 15 zile acest lucru nu se va întâmpla, UBB își rezervă dreptul de a sesiza Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) pentru analiza cărții mai sus menționate. Menționăm că, spre deosebire de comisiile de etică, nu este limitat la sancționarea membrilor comunității academice și de cercetare având și posibilitatea de a decide sancțiuni.

Comisia de Etică: ”Teza este profund viciată”

”Comisia de etică a UBB a adoptat în data de 09.01.2023 Hotărârea Nr. 1 din 2023 ca urmare a autosesizării în urma unor noi informații cu privire la suspiciuni de plagiat în teza de doctorat a Dl. Lucian Bode.

Concluzia analizei este că suspiciunile de plagiat se confirmă în marea lor majoritate.  În lipsa posibilității legale de a aplica sancțiuni disciplinare unei persoane care nu este membru al comunității academice, Comisia ii solicită corecturi la teză și retragerea cărții publicate pe baza tezei, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii.

Comisia a analizat aspectele semnalate public și a ajuns la concluzia că există două tipuri de abateri de la normele de citare în teza analizată:

  • Plagiat conform definiției din Legea 206/2004 – preluare de paragrafe de text (tradus din engleză sau direct din limba română) fără citare (prin note de subsol sau în text) sau plagiat prin preluare verbatim (cuvânt cu cuvânt) din limba română, fără parafrazare, a unor paragrafe întregi, ceea ce ar presupune încadrarea textului între ghilimele, chiar dacă este citată sursa. Exemple în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
  • Citare defectuoasă sau incorectă, în cazul traducerilor din engleză a unor bucăți semnificative de text. Deși sursa este indicată în nota de subsol, nu este clar delimitat textul preluat prin parafrazare minimă (rezultată din traducere) și contribuția proprie a doctorandului. De asemenea, există texte pe care autorul tezei le atribuie prin note de subsol surselor originale, însă fără precizarea că a consultat o sursa indirectă (prin folosirea cuvântului apud). În fine, există texte care sunt citate cu referire la un întreg articol, și nu la pagina exactă de unde s-a preluat textul.

În considerarea concluziilor de mai sus, Comisia reia concluziile din Hotărârea 7/2022 în sensul că:

  • Se confirmă și alte abateri de la etica cercetării decât cele reclamate anterior și analizate de Comisie – plagiat și citare defectuoasă sau incorectă.
  • Abaterile etice constatate sunt suficient de importante pentru a concluziona că teza este profund viciată.

Comisia adresează domnului Bode și Editurii CA Publishing solicitarea de a retrage cartea „Securitatea energetică şi managementul resurselor la începutul secolului XXI: România în context european actual”, publicată pe baza tezei la editura CA Publishing în 2021, ISBN 978-606-8330-83-9, iar o eventuală republicare să fie realizată doar după corectarea tuturor abaterilor constatate.

Dacă această retragere nu este comunicată Universității Babeș-Bolyai într-un termen de 15 zile calculate de la comunicarea prezentei hotărâri, Comisia va sesiza Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării pentru analiza cărții mai sus menționate. Menționăm că, spre deosebire de comisiile de etică, CNECSDTI nu este limitat la sancționarea membrilor comunității academice și de cercetare având și posibilitatea de a decide sancțiuni referitoare la cartea publicată pe baza tezei.”, se arată în hotărârea Comisiei de Etică a UBB Cluj.

Bode dă în judecată Comisia de Etică a UBB Cluj

Înainte de anunțarea oficială a verdictului de plagiat, pe 5 ianuarie 2023, ministrul PNL a cerut instanței anularea hotărârii prin care UBB a decis să-i reanalizeze lucrarea de doctorat, pe motiv că această comisie de etică nu poate verifica decât membrii comunității universitare, ”din care eu nu fac parte” În consecință, există un proces deschis la Tribunalul Sălaj, iar primul termen de judecată va avaea loc în 17 ianuarie 2023.

Precedent periculos pentru ministrul Bode

Viitorul politic al ministrului Bode este realmente în pericol în urma dovezilor de plagiat, iar precedentul cel mai la îndemână îl constituie cazul fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu. La începutul lunii septembrie a anului trecut, acesta și-a anunțat demisia din funcția de ministru, la numai patru zile de la izbucnirea scandalului de plagiat în cazul său. Sorin Cîmpeanu a fost acuzat că ar fi plagiat, într-un curs de specialitate, aproape o sută de pagini din munca a doi profesori de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Iohannis: ”Toleranță zero în privința plagiatului”

În plus, dacă ar fi să ne luăm după declarațiile de anul trecut ale președintelui României, Klaus Iohannis, Lucian Bode chiar nu mai are nicio șansă de a mai rămâne în funcția de ministru și să mai ocupe în continuare vreo funcție importantă în PNL.

Concret, în luna octombrie, în discursul rostit cu prilejul deschiderii anului universitar, președintele Iohannis a cerut „toleranță zero în privința plagiatului”.

”Miza este însăși credibilitatea sistemului de învățământ superior și a cercetării din România, dar și viitorul nostru ca societate democratică.

Îmi doresc o paradigmă radicală, lipsită de echivoc în garantarea integrității și eticii în viața academică. Pentru aceasta, avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului, iar noile legi ale educației trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea acestui fenomen toxic al mediului educațional.

Trebuie să devină clar că obținerea unei diplome academice reprezintă o onoare și este condiționată exclusiv de un merit real. O Românie educată va trebui să fie o Românie corectă, fără nicio excepție”, a spus, răspicat, Klaus Iohannis.

Membrii Comisiei de acordare a titlului de doctor pentru Lucian Bode:

  • univ. dr. Radu Carp(Director al Departamentului de Politici Publice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din București) – în prezent membru în consiliul de administrație al TVR propus de PNL
  • univ. dr. Adrian Basarabă (Universitatea de Vest din Timișoara)
  • univ. dr. Dan Lazăr (Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca – actual prorector

Sandu Mureșan

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut