USAMV

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat și completat de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de ªtiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs în data de 15.09.2021 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant de:

  * administrator financiar „S” – 2 posturi contractual vacante în cadrul Direcției Economice al USAMV Cluj-Napoca

Condiții de participare:

– Vechime în specialitate minim 3 ani.

– Studii superioare economice (economist)

– Cunoștințe avansate de operare pe calculator

– Flexibilitate la program prelungit

– Rezistență la stres

  * portar – 4 posturi contractual vacante în cadrul Compartimentului Pază

Condiții de participare:

– Vechime minim 5 ani in muncă

– Studii medii: minim 10 clase

– Atestat agent de pază

– Apt pentru programul de lucru 12/24-12/48

  * medic veterinar – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară – Clinica de Ecvine

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Deținerea diplomei de doctor medic veterinar sau adeverință pentru absolvenții din anul 2021

– Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizația plătită la zi.

– Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal.

– Să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-veterinare

  * îngrijitor animale – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Medicină Veterinară

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii necesare: 4 clase

– Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracțiuni cu caracter penal.

  * muncitor calificat – fochist – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii generale

– Curs de calificare fochist

– Autorizație ISCIR, însoțită de taloanele pentru viza anuală, valabilă pentru cazane de apă caldă de joasă presiune, clasa C

  * laborant „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, Departament II

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licență, domeniul zootehnie sau biotehnologii

– Cunoștințe de tehnologia și creșterea animalelor de blană și a speciilor de pești indigeni și exotici cu respectarea tuturor condițiilor de protecție a mediului înconjurător

– Cunoștințe de abordare și contenție a animalelor de blană

– Cunoștințe de amenajare și întreținere a acvariilor

– Cunoștințe de a culege date din teren și prelucrarea acestora în cadrul lucrărilor de cercetare

– Capacități de comunicare, relaționare, capacitate de organizare

  * conducător auto transport rutier de persoane – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Transport

Condiții de participare:

– Vechime minim 5 ani ca și conducător auto

– Studii medii: liceul absolvit cu diploma de bacalaureat

– Atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate

– Card tahograf în termen de valabilitate

– Carnet de conducere categoria B,C,D,E

  * administrator patrimoniu „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Departament I

Condiții de participare:

– Vechime în muncă minim 2 ani

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de inginer în domeniul Ingineria Produselor Alimentare

– Cunoștințe, aptitudini, abilități: capacitate de comunicare, relaționare, analiză și sinteză

– Permis de conducere cat.B

– Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint, etc.)

– Cunoștințe de tehnologia și controlul produselor alimentare

  * administrator patrimoniu „S” – 1 post contractual vacant în cadrul Biroului Achiziții Vânzări și Inchirieri

Condiții de participare:

– Vechime în domeniul studiilor minim 1 an

– Studii superioare economice, inginerie tehnică sau juridice

– Curs de pregătire profesională – expert achiziții publice

– Cunoștințe operare calculator – Word, Excel, platforma SEAP (SICAP)

  * laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Horticultură, Departament I – Disciplina de Legumicultură

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii superioare în domeniile Industrie alimentară, Horticultură;

– Studiile masterale în domeniile Industrie alimentară, Horticultură constituie avantaj;

– Experiență în specialitate: 2 ani activitate de laborator

Tipul probelor:

Proba scrisă în data de 15.09.2021 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca

Interviul în data de 20.09.2021 ora10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca

  * laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Horticultură, Departament I – Disciplina de Micropropagare

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii superioare cu diplomă de licență în Horticultură;

– Cunoștințe de operare pe aparatura de laborator specifică domeniului (autoclav, etuvă, stații de apă, balanțe, incubator pH-metru, lupă binoculară, bază de date, microscop, etc.)

– Cunoștințe de inițiere, transfer culturi in vitro și alte analize de bază specifie unei colecții de germoplasmă vegetală

– Cunoștințe de lucru în pepinieră (pre- și aclimatizarea plantelor)

– Cunoștințe de operare pe calculator (softuri de echipament, operare baze de date, tehnoredactare, scanare 3D)- constituie un avantaj

– Experiență anterioară în activitatea de cercetare în domeniul micropropagării

– Cunoașterea limbii române și utilizarea corectă a gramaticii

– Cunoașterea limbii engleze sau a unei limbi străine de circulație international- constituie un avantaj

* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Horticultură, Departament I – Disciplinele de Microbiologie, Microbiologia vinului, Biotehnologii horticole, Genetică

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii superioare (absolvent cu dipolomă), masterand sau master în Inginerie genetică și ameliorarea plantelor

– Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint).

– Cunoștințe analitice de laborator.

  * laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Horticultură, Departament IV – Disciplina de Fizică și Agrometeorologie

Condiții de participare:

– Vechime în muncă neîntreruptă minim 1 an

– Studii: absolvent de studii superioare în domeniul postului atestate de existența în foaia matricola a cel puțin a unui curs general de Fizică sau Biofizică, și a unui curs general de Biomatematică și Informatică sau Biostatistică.

− Cunoștințe de utilizare a calculatorului (pachetul MS Office).

  * laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Horticultură, Departament I – Disciplinele de Ameliorarea plantelor horticole, Ameliorarea speciilor forestiere

Condiții de participare:

– Vechime în muncă minim 2 ani în domeniul ‘Horticultură’

Studii superioare: absolvent cu diplomă al specializării ‘Horticultură’ din cadrul Facultății de Horticultură.

Cunoștințe de utilizare a programelor de calculator.

Cunoașterea limbii engleze – constituie un avantaj.

  * tehnician– 1 post contractual vacant în cadrul Facultății de Horticultură, Departamentul de Măsurători Terestre și Științe Exacte, Disciplina de Topografie

Condiții de participare:

– Vechime în muncă minim 5 ani

– Studii medii: absolvent de liceu tehnic cu bacalaureat

– Cunoștințe de operare pe calculator (pachetul MS Office)

  * analist programator – 1 post contractual vacant în cadrul Departamentului Informatizare

Condiții de participare:

– Vechime minim 5 ani

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de Inginer în domeniul Automatizări și Calculatoare

– Abilități de utilizare a calculatorului (Windows, Linux, CAD, CAM, Word, Excel, PowerPoint, C++, Python, Web Design, etc.)

– Limbi străine: Engleză, Germană, Franceză – constituie un avantaj

– Aptitudini: Capacități de comunicare, relaționare, analiză și sinteză

   * îngrijitoare clădiri – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Administrativ

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii generale

– Apt pentru lucru la înalțime

  * asistent de cercetare în biotehnologii pentru agricultură – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 11 luni) la Cercetare – contract de finanțare C161A0000011861300012/2021

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii superioare în domeniul Biotehnologiilor în Industria Alimentară

– Studii de master în domeniul Biotehnologiilor aplicate

– Experiență în domeniul postului, experiența în colaborări internationale în domeniul biotehnologiilor vegetale; efectuarea stagiilor de tip Erasmus (mobilitate) și voluntariat la manifestări științifice internaționale din domeniul biotehnologiilor.

– Cunoașterea metodologiilor de extracție a proteinelor din matrici vegetale, precum și cunoștințe de spectrofotometrie și electroforeză constituie un avantaj

– Experiență în activitatea de laborator: cunoștințe legate de munca în laborator, spectrofotometrie și electroforeză (Native –PAGE), PCR

– Competențe: operare PC (Microsoft Office-Word, Excel, PPT).

– Limbi străine: engleză, italiană – constituie un avantaj

  * tehnician în protecția mediului – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 18 luni) la Cercetare – contract de finanțare C161A0000011861300003/2021

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Absolvent de liceu cu specializarea Protecția Mediului

– Limbă străină: engleză nivel mediu – opțional

– Permis conducere categoria B, C, C+E

  * tehnician veterinar – 1 post contractual temporar vacant (12 luni) în cadrul Facultății de Medicină Veterinară – Disciplina de Chirurgie și ATI

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

– Curs de calificare cu profil veterinar

  * secretar – 1 post contractual temporar vacant în cadrul Direcției Secretariate, Școala Doctorală

Condiții de participare:

– Vechime în muncă minim 1 an, în cadrul unui secretariat

– Studii superioare de lungă durată, respectiv ciclul I studii universitare de licență;

– Vechime în muncă minim 1 an, în cadrul unui secretariat;

– Cunoștințe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date;

– Abilități de comunicare și de secretariat;

– Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau franceză, valabil la momentul desfășurării concursului;

– Cunoștințe de utilizare aparatură secretariat (copiator, fax, telefon, proiector).

  * laborant – în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Departament I

Condiții de participare:

– Nu necesită vechime

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de inginer în domeniul Ingineria Produselor Alimentare

– Cunoștințe, aptitudini, abilități: capacitate de comunicare, relaționare, analiză și sinteză

– Abilități de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint, etc.)

  Data limită de depunere a dosarelor este 07.09.2021 ora 10,00. Dosarele se depun la la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut