USAMV anunt

A N U N Ț

 În conformitate cu H.G. nr.286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014,  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca  organizează concurs în data de 19.10.2022  pentru ocuparea posturilor  contractuale de conducere și  execuție  vacante:

– 1 posturi administrator financiar (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția Resurse Umane;

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu necesită vechime în muncă;

– nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– studii superioare de lungă durată, în domeniul științe economice;

– cunoștințe avansate de operare pe calculator;

– flexibilitate la program prelungit;

– rezistență la stres.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 ,  interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post  administrator financiar (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția Economică;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii superioare economice;

– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor și în muncă;

– cunoștințe de operare pe calculator;

– flexibilitate la program prelungit;

– rezistență la stres;

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post  administrator financiar (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția Economică;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii superioare economice;

– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor și în muncă;

– cunoștințe de operare pe calculator;

– flexibilitate la program prelungit;

– rezistență la stres;

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post îngrijitor clădiri, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, schimbul 2 ( 14,00-22,00), la Birou întreținere clădiri și spații verzi(Clinici veterinare), USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii necesare: studii generale;

– vechime în muncă: nu necesită vechime;

– apt pentru lucrul la înălțime;

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , proba practică în  24.10.2022, ora 1000 , interviul în  27.10.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

2 posturi îngrijitor clădiri, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, în 2 schimburi, la Birou întreținere clădiri și spații verzi, USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii necesare: studii generale;

– nu necesită vechime în muncă;

– apt pentru lucrul la înălțime;

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , proba practică în  24.10.2022, ora 1000 , interviul în  27.10.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post muncitor necalificat, perioadă nedeterminată, 8 h/zi la Serviciul Social, Cantina Restaurant, USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii generale ;

– vechime în muncă cel putin 1 an.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post muncitor necalificat, perioadă nedeterminată, 4 h/zi la Serviciul Social, Cantina Restaurant, USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii generale ;

– vechime în muncă minim 1 an.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post  bucătar(muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Social, Cantina Restaurant USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

vechime în muncă  2  ani;

– studii necesare: studii medii;

– certificate de calificare  bucătar;

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post administrator patrimoniu (S), perioadă nedeterminată,8 h/zi, la Direcția Achiziții Publice, Aprovizionare și Desfacere USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– studii: absolvent de studii superioare tehnice-Facultatea de Construcții, Specializarea Construcții Civile;

– vechime în muncă de minim 3 ani;

– vechime în specialitatea studiilor 3 ani;

– expert achiziții publice- curs de pregatire profesională- expert achiziții publice ;

-cunoștințe  de operare pe calculator : Microsoft Office, Microsoft Excel , Platforma  Seap(Sicap);

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post  conducător auto (muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartimentul Garaj Auto USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii:medii

– vechime în muncă minim 5 ani

-atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate

-card tahograf în termen de valabilitate

-recomandare de la ultimul loc de muncă

-carnet de conducere categoria B, C, D, E

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , proba practică în  24.10.2022, ora 1000 , interviul în  27.10.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post  conducător auto (muncitor calificat), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Compartimentul Garaj Auto USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii:liceu absolvit cu diploma de bacalaureat;

– minim 5 ani vechime ca și conducător auto;minim 5 ani vechime în muncă;

-atestat profesional pentru transport în termen de valabilitate;

-card tahograf în termen de valabilitate;

-recomandare de la ultimul loc de muncă;

-carnet de conducere categoria B, C, D, E;

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , proba practică în  24.10.2022, ora 1000 , interviul în  27.10.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

– 1 post  administrator patrimoniu (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția de Investiții în Infrastructură;

Condiții specifice de participare la concurs:

– Studii superioare inginerești, absolvent al Facultății de Ingineria Instalațiilor, Mecanică sau Construcții

-Vechime în muncă de 3 ani;

-Vechime în specialitatea studiilor de 3 ani;

– Experiență în managementul proiectelor de infrastructură;

– Cunoștințe de operare pe calculator;

– Flexibilitate la program  flexibil/prelungit;

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

– 1 post director  investiții în infrastructură(S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția de Investiții în Infrastructură;

Condiții specifice de participare la concurs:

-Vechime în muncă de 5 ani;

-Vechime în specialitate minim 5 ani în proiectare/construire/supervizare;

-Studii superioare în domeniul construcții;

-Experință în proiectare construcții/ reabilitări – industrial, rezidențial, cultural, comercial;

-Competențe: operare PC ( Microsoft Office-Word, Excel, PowerPoint);

– Cunoștințe de operare pe calculator-programe uzuale și dedicate;

-Să cunoască limba engleză;

-Disponibilitate la program flexibil/prelungit.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

– 3 posturi portari, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Pază al USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii:medii minim 10 clase;

– vechime în muncă minim 5 ani;

-atestat profesional agent de pază;

-apt pentru programul de lucru 12/24 și 12/48;

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post muncitor calificat-preparator produse lactate, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la D.P.P.V.A.Ferma Cojocna a USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat;

-specializare în procesarea laptelui;

–  nu necesită vechime în muncă .

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post muncitor necalificat în industria alimentară, perioadă nedeterminată, 4 h/zi, la D.P.P.V.A.Ferma Cojocna a USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– vechime în muncă 2 ani;

-studii generale.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post magaziner, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la D.P.P.V.A.Ferma Cojocna a USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– vechime în muncă 2 ani;

-studii medii.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post muncitor calificat-lucrător gestionar-comercial, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serviciul Marketing  Magazin  USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-nu se solicită vechime în muncă;

-studii:minim 10 clase absolvite;

-certificat calificare ca lucrător comercial în domeniul vânzări-comerț- alimentație publică;

-poate constitui avantaj experiența anterioară ca lucrător comercial-vânzător:

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , proba practică în  24.10.2022, ora 1000 , interviul în  27.10.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

2 posturi de medic veterinar, perioadă nedeterminată, 8 h/zi in ture (garda prin rotatie), la Clinica de Ecvine a F.M.V.  U.S.A.M.V.  Cluj Napoca .

Condiții specifice de participare la concurs:

– Nu necesită vechime în muncă;

– Nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– Detinerea diplomei de doctor medic veterinar sau adeverința pentru absolventii 2022;

– Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, avand cotizatia plătită la zi;

– Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infractiuni cu caracter penal;

– Să nu fie în evidența Colegiului Medicilor Veterinari cu sancțiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-veterinare;

– cunoștințe avansate operare PC.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , proba practică în  24.10.2022, ora 1000 , interviul în  27.10.2022, ora 1000  la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post secretar înv.(S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serv.Triaj, Urgențe, Terapie Intensivă USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu necesită vechime,

-nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

– absolvent studii superioare.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post șef formație muncitori(M), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Serv. Tehnic al  USAMV CN;

Condiții specifice de participare la concurs:

-studii medii;

– nu necesită vechime în muncă;

– minim 10 ani experiență cumulată în domeniul instalații în construcții (sanitare, incalzire, climatizare, electrice);

– experientață în coordonarea echipelor de muncitori;

– carnet de conducere categoria B.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post secretar înv. (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția Secretariate, Secretariat Rectorat;

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu necesită vechime  în muncă;

– nu necesită vechime  în specialitatea studiilor;

– studii superioare de lungă durată, respective ciclul I studii universitare de licență;

– cunoștințe avansate de operare pe calculator (Word,Excel, PowerPoint), baze de date;

– abilități de comunicare și de secretariat;

–  certificat de (limba engleză) în termen de valabilitate sau facultatea absolvită la un program de studii integral în limba engleză. Nu se acceptă certificatul de competență lingvistică obținut ca urmare a absolvirii liceului;

– disponibilitate la program prelungit în funcție de volumul de muncă;

– cunoștințe de utilizare aparatură secretariat ( copiator, fax, telefon, etc).

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

1 post de secretar cu studii superioare, perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Directia Secretariate – Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii,

Condiții specifice de participare la concurs:

– nu se solicita vechime în muncă si specialitate;

– studii superioare de lungă durată, respective ciclul I studii universitare de licentă;

– certificat de competenta lingvistică(limba engleza) în termen de valabilitate. Nu se accepta Certificatul de competenta lingvistică obtinut ca urmare a absolvirii liceului;

– cunostințe de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baza de date;

– abilitați de comunicare și de secretariat;

– disponibilitate la program prelungit în functie de volumul de muncă;

– cunostinte de utilizare aparatura secretariat (copiator,faxe,telefon etc.).

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

-1 post de administrator patrimoniu cu studii superioare, pe perioadă nedeterminată, 4 h/zi, la Serviciul Social.

Condiții specifice de participare la concurs:

– vechime în muncă- minim 3 ani;

– nu necesită vechime în specialitate;

– studii superioare de lungă durată ingineresti;

– cunostinte de operare pe calculator ( Word, Excel, PowerPoint), baze de date;

– abilitati de comunicare.

Proba scrisă în  19.10.2022, ora 1000 , interviul în  24.10.2022, ora 1000 , la sediul USAMV CN Rectorat.

 

Dosarele, pentru toate posturile vacante,  se depun în perioada 27.09.2022 – 11.10.2022, ora 14, la Registratura USAMV, după verificarea prealabilă  la Direcția Resurse Umane Cam. 26, Personal telefon  0374-492010/int.237.

Informații la avizier (Clădire Rectorat-USAMV, str.C. Mănaștur nr.3-5), pe site-ul universitații (www.usamvcluj.ro).

 

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut