Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs

 

În conformitate cu HG nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
organizează concurs în data de 23.02.2021 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Mănăştur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea postului contractual vacant de:
* director bibliotecă – 1 post contractual vacant în cadrul Bibliotecii USAMV Cluj-Napoca
– Vechime în specialitate minim 15 ani.
– Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
– Pregătire de specialitate în domeniul biblioteconomie
– Cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului (Microsoft Office, sisteme integrate de bibliotecă, administrare baze date), programe specifice pentru editarea cărţilor
– Cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională

* consilier juridic – 1 post contractual vacant în cadrul Oficiului Juridic al USAMV Cluj-Napoca
– Vechime în specialitate minim 5 ani.
– Studii superioare de specialitate – juridice absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea drept
– Experienţă în faţa instanţei de judecată în susţinerea cauzelor pe fond funciar, constituie avantaj
– Abilitatea de a găsi soluţii viabile pe probleme juridice
– Cunoştinţe avansate de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office: Word, PowerPoint, etc.)

* arhivist (bibliotecar-arhivist) – 1 post contractual vacant în cadrul Direcţiei Secretariate – Arhiva Universităţii
Condiţii de participare:
– Vechime în muncă minim 1 an în cadrul unei arhive
– Studii superioare de Arhivistică sau Istorie, de lungă durată, respectiv ciclul I studii universitare de licenţă
– Cunoştinţe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date
– Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză, valabil la momentul desfăşurării concursului

* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Agricultură, Departament I
Condiţii de participare:
– Vechime în muncă minim 2 ani
– Studii superioare în domeniile: tehnică agricolă, agronomie sau protecţia mediului în agricultură
– Master în domeniul tehnic, agronomie sau ingineria mediului
– Cunoaşterea tehnicilor/metodelor de lucru specifice postului pentru care candidează, pregătirea laboratoarelor pentru lucrări practice, utilizare aparatură de măsură şi control, elaborare şi construcţii de standuri pentru teste şi încercări specifice tehnicii agricole
– Cunoştinţe de redactare a articolelor ştiinţifice
– Cunoştinţe de operare pe calculator : editare text, calcul tabelar, analiză statistică
– Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, iniţiativă
– Permis de conducere categoria B
* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Agricultură, Departament II
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii universitare de lungă durată absolvie cu diplomă de inginer, programul de studiu Agricultură, Montanologie sau Biologie
– Studiile masterale constituie avantaj
– Abilităţi de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint)
– Cunoaşterea limbii engleze, cel puţin nivel mediu
– Cunoştinţe de analitică de laborator
– Cunoştinţe de colrctare şi analiza datelor
– Cunoştinţe de prelucrarea statistică a datelor
– Cunoştinţe de redactare a articolelor ştiinţifice

* laborant – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, Departament I
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii universitare de lungă durată absolvie cu diplomă de inginer, programul de studiu Agricultură, Montanologie sau Biologie
– Studiile masterale constituie avantaj
– Abilităţi de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint)
– Cunoaşterea limbii engleze, cel puţin nivel mediu
– Cunoştinţe de analitică de laborator
– Cunoştinţe de colrctare şi analiza datelor
– Cunoştinţe de prelucrarea statistică a datelor
– Cunoştinţe de redactare a articolelor ştiinţifice

* medic veterinar – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară – Disciplina de Chirurgie şi A.T.I.
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Deţinerea diplomei de doctor medic veterinar.
– Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizaţia plătită la zi.
– Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracţiuni cu caracter penal.
– Să nu fie în evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari cu sancţiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională şi de la bunele practici medical-veterinare
– Experienţă minimă în activitatea clinică în domeniul animalelor de companie

* muncitor necalificat în agricultură– 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Horticultură, Departament I
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii medii: gimnaziale (8 clase)
– Capacitate bună de înţelegere a sarcinilor primate şi disponibilitate pentru executarea acestora
– Punctualitate şi respect faţă de colegi şi locul de muncă

* portar – 1 post contractual vacant în cadrul Compartimentului Pază
Condiţii de participare:
– Vechime minim 5 ani in PAZA
– Studii medii: liceul
– Atestat agent de pază
– Apt pentru programul de lucru 12/24-12/48
* îngrijitor animale – 1 post contractual vacant în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară – Biobază şi Spital FMV.
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii necesare: 4 clase
– Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracţiuni cu caracter penal.

* medic veterinar – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 12 luni) în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară – Clinica de Urgenţă
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Deţinerea diplomei de doctor medic veterinar.
– Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizaţia plătită la zi.
– Să nu fie urmărit sau condamnat în urma unor infracţiuni cu caracter penal.
– Să nu fie în evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari cu sancţiuni aplicate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională şi de la bunele practici medical-veterinare

* secretar – 1 post contractual temporar vacant (perioadă determinată 12 luni) în cadrul Direcţiei Secretariate
Condiţii de participare:
– Nu necesită vechime
– Studii superioare de lungă durată, respectiv ciclul I studii universitare de licenţă;
– Cunoştinţe avansate de operare pe calculator (Word, Excel, PowerPoint), baze de date;
– Abilităţi de comunicare şi de secretariat;
– Certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză, valabil la momentul desfăşurării concursului;
– Disponibilitate la program prelungit în funcţie de volumul de muncă;
– Cunoştinţe de utilizare aparatură secretariat (copiator, fax, telefon, etc.).

Data limită de depunere a dosarelor este 15.02.2021 ora 10,00. Dosarele se depun la la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut