UBB, în rankingul QS 2021

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este din nou unul din performerii naționali în clasamentele QS al domeniilor/ specializărilor academice, având cele mai multe domenii și specializări din țară incluse în rankingul QS 2021.

UBB se află pe poziția 401-450 la nivel internațional în domeniul artelor și științelor umaniste și prima din țară (alături de Universitatea din București). Școala academică UBB de arte și științe umaniste este formată din Facultatea de Litere, Facultatea de Istorie și Filosofie, Facultatea de Teatru și Film, incluzând și una dintre cele mai extinse oferte teologice din lume, cu patru facultăți: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Facultatea de Teologie Reformată și Muzică și Facultatea de Teologie Romano-Catolică.

În domeniul științelor sociale, UBB se află, de asemeni, pe poziția 401-450 în lume și prima la nivel național. Școala academică UBB de științe sociale cuprinde Facultatea de Drept, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Studii Europene, Facultatea de Business, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și Facultatea de Educație Fizică și Sport. În acest domeniu, din UBB se văd specific și două specializări, și anume Business & Management (prima din țară și 401-450 la nivel internațional), respectiv Economics & Econometry (a doua din țară și 451-500 la nivel internațional).

Școala academică UBB de științele naturii și ale vieții – formată din Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Facultatea de Biologie și Geologie, Facultatea de Geografie și Facultatea de Știința și Ingineria Mediului – se exprimă în zona specializărilor din UBB pe prima poziție în țară (301-350 la nivel internațional) la Mathematics și a doua în țară (301-350 la nivel internațional) în Agriculture & Forestry (prin activitățile științifice de biologie/ ecologie).

Școala academică UBB de sănătate include specializări din zona psihologie (psihologie clinică/ psihoterapie), sănătate publică, fizică (fizică medicală), chimie (chimie clinică/ chimie alimentară), biologie (biologie medicală/ nutriție/ laboratoare medicale) și educație fizică (kinetoterapie), inclusiv mediu (sănătatea mediului). Școala academică se exprimă în zona specializărilor din UBB prima și singura în țară în Psychology (251-300 la nivel internațional) și a doua poziție în țară în domeniul Medicine (601-650 la nivel internațional – prin activitățile științifice în domeniu).

Școala academică UBB de inginerie și tehnologie cuprinde Facultatea de Inginerie, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, alături de specializări din informatică, biologie (biotehnologii), geologie (inginerie geologică) și fizică (fizică tehnologică). Școala academică se exprimă în zona specializărilor din UBB  prin Computer Science & Information Systems, fiind a doua în țară (prima din Cluj-Napoca) și pe poziția 501-550 la nivel internațional.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut