Transmiterea certificatelor de viață pentru beneficiarii de pensii internaționale

Casa Județeană de Pensii Cluj a precizzat care sunt condițiile în care beneficiarii de pensie internațională trebuie să transmită certificatele de viață pentru a primi în continuare drepturile care li se cuvin.

În cazul beneficiarilor de drepturi de pensie internațională şi/sau alte drepturi care se plătesc de casele teritoriale de pensii, care nu și-au confirmat, până în prezent, existența prin transmiterea certificatului de viață, drepturile acestora vor fi achitate: a). fie după efectuarea unor verificări minime a existenței persoanei, prin intermediul poștei electronice sau al telefonului, activitate asigurată de funcționarii Casei teritoriale de pensii. Precizăm că, și în cazul acestor demersuri, se vor respecta dispozițiile GDPR (Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu Caracter personal și privind libera circulație a acestor date); b). fie prin valorificarea unor certificate de viață sau a unor dovezi similare acestora completate / emise de către orice autoritate / instituție ale cărei servicii pot fi accesate de beneficiari, în condițiile actuale, inclusiv poliție, spital, medic de familie, centre de Carantină, centre de asistență și îngrijire, instituții bancare etc.

Pentru pensionarii care se află în evidențele Casei Județene de Pensii Cluj, certificatele de viață sau alte dovezi similare vor fi acceptate și în format scanat sau poză, transmise electronic pe adresele de mail: office@pensiicluj.ro sau comunicare.cluj@cnpp.ro

Privind obligațiile ce revin persoanelor care au solicitat acordarea unor drepturi de pensie internațională – cazuri noi, în vederea punerii în plată a pensiilor stabilite prin decizie de admitere a cererii, casele teritoriale de pensii vor utiliza orice dovadă primită din partea solicitantului stabilit pe teritoriul unui stat în care se aplică măsuri excepționale care îngrădesc exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale, care atestă faptul că acesta este în viață (o confirmare din partea autorităților că solicitantul de drepturi de pensie este în viață, certificatul de viață completat de solicitant în partea B și de către orice autoritate legală în partea C, inclusiv poliție, spital, medic de familie, centre de Carantină etc).

Modelul certificatelor de viață se regăsesc pe site-ul www.pensiicluj.ro la secțiunea formulare->pensii internaționale.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut