Tișe le răspunde sindicaliștilor TESA din Sănătate

Președintele Consiliului județean Cluj le răspunde sindicaliștilor TESA din Sănătate după ce au acuzat că acordarea unor stimulente salariale doar pentru cadrele medicale din spitalele finanțate de Consiliul Județean Cluj este discriminatorie. „Cunoaștem de mai multă vreme aceste inadvertențe din legislație, care pot produce discriminări între anumite categorii de personal, toate având calitate de angajați ai spitalelor; Nu ne dorim aplicarea și acordarea acestor stimulente pe criterii discriminatorii, ci către întreg personalul angajat, motiv pentru care ne-am și adresat în trecut Ministerului Sănătății ca să lămurească chestiunea de definiții, astfel încât angajații să nu fie discriminați; Potrivit prevederilor art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioate, „autorităţile administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în limita bugetului aprobat.” Pentru ca managerii spitalelor să poată acorda stimulentele nediscriminatoriu tuturor angajaților acestora, am interpelat MS, care, prin adresa nr. 16884/15 mai 2019 a comunicat următoarele: ”prin sintagma personal medical și de specialitate, se înțelege personalul care ocupă funcțiile prevăzute în Anexa nr. II sau prevăzute la lit. B, Cap. II din Anexa nr. VIII la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.” După cum cunoașteți, desigur, și dumneavoastră, aici se includ parțial și angajați din TESA, parțial – în zona personalului de îngrijire și mentenanță, legiuitorul i-a exclus, nu autoritățile locale care acordă aceste drepturi!! Considerăm că, mai ales în contextul epidemiologic actual, personalul medical și de specialitate este suprasolicitat, condițiile de muncă ale personalului sunt mai dificile, astfel este necesar ca personalul să fie stimulat din punct de vedere financiar pentru a rămâne să lucreze în cadrul spitalului sau să fie atras pentru că există deficit de personal medical și de specialitate. Mai mult, ca să se elimine această inechitate și discriminare în interiorul personalului TESA, Consiliul Județean Cluj se adresează chiar și în prezent Ministerului Sănătății și solicităm să întreprindă propuneri de modificare legislativă pentru aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical si de specialitate, precum și celorlalte categorii de angajați din cadrul spitalelor, din veniturile proprii ale acestora, in limita bugetului aprobat, cu respectarea art. 199 alin. 1 si 2 din Legea nr. 95/2006, dar mai ales să definească corect și cuprinzător persoanele care fac parte din categoria personalului medical și de specialitate. Propunerea de modificare legislativă constă în includerea în alin. 2 din art. 199 din Legea nr. 95/2006 si a întregului personal prevăzut la lit. C, cap. II din anexa nr. VIII la Legea Cadru nr. 153/2017”, a arătat Alin Tișe.

El spune că forul județean nu numai că nu dorește aplicarea discriminatorie a acestor stimulente, dar dacă nu le acorda nici categoriilor care sunt îndreptățite de actualul text al legii, doar ca să nu afecteze parte din personalul TESA pe care legiuitorul l-a exclus, i-ar fi discriminat și afectat și pe angajații care primesc acest drept în baza hotărârilor autorității locale!

Forul administrativ județean a aprobat acordarea, începând cu luna februarie 2022 și până la 31.12.2022 de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca, Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca și Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, în limita a două salarii minime brute pe ţară, din veniturile proprii ale spitalului, în limita bugetului aprobat pe anul 2022.

Acordarea unor stimulente salariale doar pentru cadrele medicale din spitalele finanțate de Consiliul Județean Cluj a nemulțumit profund personalul TESA care lucrează în aceste unități.

”Uniunea Națională a Sindicatelor TESA din Sănătate a luat act de proiectul de hotărâre pe care domnul președinte al Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, l-a inițiat cu privire la acordarea unor stimulente financiare exclusiv pentru personalul medical și de specialitate din cadrul spitalelor clujene. Proiectul de hotărâre nedreptăţește grav personalul TESA și muncitorii din spitale, aceste categorii de personal fiind excluse deja atât de la acordarea sporurilor, cât și de la majorarea salariilor la nivelul anului 2022, cum se acordă deja pentru medici și asistenți medicali. ” se spune într-un comunicat al Uniunii Naționale a Sindicatelor TESA din Sănătate (UNSTS).

Valentin Chifor, președintele UNSTS, spune că situația nu este nouă, dar că decidenții politici nu o rezolvă. ”Am rămas singurul personal din Sănătate care este discriminat.”, a declarat Valentin Chifor, pentru Făclia Cluj. ”Am înțeles din ședința de Consiliu Județean că domnul Tișe ar dori să ne acorde și nouă aceste stimulente, dar nu are o bază legală. Singura soluție care ne mai rămâne este acționarea în justiție”, a mai spus Valentin Chifor.

C.P.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut