Testarea rapidă în farmacii pentru depistarea COVID-19, aprobată de Ministerul Sănătății

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a semnat luni, 10 mai, ordinul privind activitatea de testare în farmacii cu teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2. Astfel, farmaciile pot opta pentru desfășurarea activității de testare antigenică rapidă pentru depistarea COVID-19 după obținerea unui aviz temporar emis, în format electronic, de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv Direcția de Sănătate Publică București. Avizul este valabil șase luni, iar farmaciile pot solicita prelungiri succesive cu șase luni – informează Ministerul Sănătății

Aceeași sursă precizează că instruirea personalului implicat în activitatea de testare va fi organizată gratuit de Colegiul Farmaciștilor din România, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, pe baza unei proceduri de instruire care face obiectul unui protocol de colaborare, avizat de Ministerul Sănătății, și care va fi încheiat în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial.

„Farmaciile vor utiliza exclusiv teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2 din nazofaringe. Acestea pot prelua teste antigenice rapide de la Ministerul Sănătății, cu titlu gratuit, prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv Direcția de Sănătate Publică București, în limita stocului disponibil. Testarea se realizează prioritar cu testele primite de la Ministerul Sănătății, care nu pot face obiectul comercializării. Serviciul de testare se va desfășura în condițiile legii. În urma efectuării testării, farmaciile emit un buletin de testare, semnat electronic, pe care îl comunică persoanei testate. De asemenea, au obligația de a raporta către direcțiile de sănătate publică județene, respectiv Direcția de Sănătate Publică București, rezultatele tuturor testelor efectuate și situația stocurilor” – precizează MS.

În privința organizării zonei de testare, ordinul prevede ca aceasta să fie pe o suprafață delimitată, destinată exclusiv procesului de testare, „și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: este amplasată într-un perimetru care poate fi aerisit corespunzător prin deschiderea unei ferestre sau prin utilizarea unui alt sistem de ventilație care asigură un schimb de aer interior/ exterior și filtrare, este dotată cu masă de lucru placată cu materiale lavabile ușor de curățat și dezinfectat, scaun, recipiente pentru colectarea deșeurilor medicale rezultate din activitatea de testare și are o suprafață de minimum 4 metri pătrați utili, delimitată de spațiul oficinei”. Circuitul persoanelor care se testează trebuie să fie delimitat prin marcaje și/ sau paravane de cel al circuitului normal pentru clienții farmaciei. De asemeni, farmaciile își pot organiza zona destinată activității de testare și prin amplasarea, în imediata vecinătate, a unor corturi sau cabine de testare, izolate, care vor îndeplini condițiile menționate anterior și cu respectarea prevederilor legale aplicabile în ceea ce privește ocuparea domeniului public.

Personalul implicat în activitatea de testare va purta obligatoriu echipament de protecție compus din mască chirurgicală/ FFP2/ FFP3, vizieră sau ochelari de protecție, mănuși de examinare de unică folosință, halat de unică folosință.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial.

M. T.

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut