Tehnologii inovative pentru generarea energiei electrice, propuse de cercetătorii UBB

Departamentul de Inginerie Chimică al Facultății de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai derulează un proiect de cercetare care vizează dezvoltarea unei tehnologii inovative de generare flexibilă a energiei electrice și a hidrogenului. Proiectul este realizat cu parteneri din Norvegia, Elveția, Olanda, Turcia și România, având finanțare din partea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și a Uniunii Europene.

„Problema schimbărilor climatice a devenit o preocupare globală majoră și este una dintre cele mai importante provocări recente. Schimbările climatice și încălzirea globală sunt cauzate de creșterea cantității gazelor cu efect de seră, în principal a dioxidului de carbon rezultat din activitățile umane. Sectorul de generare a energiei electrice prin arderea combustibililor fosili (cărbune, gaz metan etc.) este un contribuitor semnificativ la creșterea concentrației de CO2 în atmosferă, ceea ce duce la creșterea încălzirii globale. Conform studiului realizat de echipa de cercetători, energia regenerabilă va avea un rol major în decarbonizarea sectorului de producere a energiei electrice, dar una dintre provocările acestor tehnologii este comportamentul lor impredictibil în timp. Acest lucru presupune existența unor instalații de producere a energiei electrice prin arderea combustibililor fosili, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, proiectate să funcționeze flexibil, astfel încât să poată suplimenta necesarul de energie în perioadele în care energia regenerabilă nu este disponibilă. Pentru a reduce penalitatea energetică și de cost în timpul perioadelor de consum energetic maxim, s-a propus operarea flexibilă a instalațiilor de producere a energiei regenerabile cu emisii scăzute de CO2 pentru a furniza energie curată” – informează UBB.

Potrivit sursei citate, echipa implicată în proiect prezintă, în cadrul unui articol publicat în revista „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, evaluarea technico-economică și de mediu a unei centrale electrice cu emisii de CO2 aproape nule, „proiectată să fie operată flexibil și în același timp fezabilă din punct de vedere economic”. „A fost proiectată deja o instalație de producere a energiei electrice prin reformarea catalitică a gazului metan cu alimentare secvențială a gazelor, ce produce energie electrică în perioadele când energia regenerabilă nu este disponibilă și care este capabilă să producă și hidrogen (care, spre deosebire de energia electrică, se poate stoca pentru consum ulterior). Această flexibilitate de operare a instalației, prin modificarea vectorului energetic produs, permite funcționarea în mod continuu, chiar și atunci când producția de energie solară și eoliană este ridicată. Tehnologia inovativă propusă va produce electricitate, în perioada când producția de energie regenerabilă este mică, și hidrogen, în perioada de producție maximă a energiei din surse regenerabile” – se precizează într-un comunicat al UBB, remis, miercuri, presei.

M. T.

Articole din aceeasi categorie