Starea Armatei României la intrarea în cel de al Doilea Război Mondial

Pregătirea și intrarea României în cel de al Doilea Război Mondial a fost un subiect larg dezbătut în literatura de specialitate. În cuprinsul articolului vor fi abordate aspecte referitoare la: structura organizatorică a Armatei, organele specializate de conducere și înzestrarea tehnico-materială, îndeosebi din perspectiva armei artilerie. Arta și tehnica militară, înzestrarea cu armament și organizarea armatei au un caracter istoric, evolutiv, depind de dezvoltarea economică a fiecărei țări și epocă, pe care le reflectă cu fidelitate. Evoluția în timp a tehnicilor și procedurilor de ducere a războiului a impus cu necesitate apariția și perfecționarea mijloacelor de luptă.

Reorganizarea generală a Armatei

În urma remilitarizării Renaniei de către Germania, pericolul unui nou război mondial devenea evident. În această conjunctură internațională, în anul 1936, conducerea statului român a luat hotărârea reorganizării generale a Armatei în două faze.

În faza 1, conform Înaltului Decret nr. 1688 din 1 aprilie 1937 a început reorganizarea marilor unități și unităților aparținând trupelor de munte și cavaleriei. Corpul Vânătorilor de Munte s-a transformat în Corpul Trupelor de Munte, iar în locul Diviziilor 1 și 2 Vânători de Munte s-au înființat Brigăzile 1, 2, 3 Mixte Munte, fiecare brigadă având câte 2 grupuri a câte două batalioane de vânători de munte un grup de artilerie de munte și un batalion de pionieri de munte. Au fost desființate cele două brigăzi de artilerie de munte, iar întreaga artilerie de munte a primit o nouă organizare: Comandamentul Trupelor de Munte la Sinaia, grupurile 1, 2, 3 (constituite din câte 3 divizioane cu 3 baterii, o baterie de specialități și o baterie de depozit). La data de 4 septembrie 1939 s-a înființat la Aiud și Brigada 4 Mixtă Munte pentru care au fost descompletate grupurile nr. 1 și 3 artilerie munte, de la care s-a luat câte un divizion, respectiv Divizioanele 3 și 6 Tunuri Munte. În cadrul programului de transformare a cavaleriei, cele patru divizioane de artilerie călăreață, care existau anterior, au fost transformate în regimente, în luna martie 1939. În luna decembrie 1940 s-au mai înființat Divizionul 5 Artilerie Călăreață, de către Regimentul 4 Artilerie Călăreață și Divizionul 6 Artilerie Călăreață, de către Regimentul 1 Artilerie Călăreață, ulterior, în prima jumătate a anului 1941 fiind transformate în regimente.

Continuarea articolului este disponibilă doar pentru abonați...
Vă rugăm să accesați pagina . Nu sunteți încă abonat ? Abonați-vă

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut