Stagii de practică la USAMV Cluj-Napoca, pentru 185 de liceeni care învață gastronomie

În calitate de partener de practică al Colegiului Tehnic de Alimentație Publică „Raluca Ripan”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca va găzdui, timp de trei ani, 185 de elevi din clasele a XII-a, profilul „Tehnician în gastronomie”.

Primii liceeni au început deja stagiul de practică și consiliere profesională la secțiile de Carmangerie, Panificație – patiserie și Lactate, amplasate în stațiile pilot ale Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor.

Potrivit declarației șef lucr. dr. Lucian Cuibus, proiectul „Stagii de practică și consiliere profesională pentru 185 de elevi din unități de învățământ cu profil de turism și alimentație din Regiunea Nord-Vest” are ca obiectiv „creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv și din domeniile de specializare inteligentă”. „Competențele profesionale dobândite, ca urmare a stagiilor de practică, vor contribui la pregătirea viitorilor specialiști în gastronomie. În aceste vremuri tulburi peste tot în lume, comunitatea are nevoie de hrană sănătoasă și de specialiști care beneficiază de o pregătire de calitate”, declară șef lucr. dr. Lucian Cuibus, care se ocupă de administrarea Agronomia Agro Food Innovation SRL și este cadru didactic al USAMV Cluj-Napoca.

Pe parcursul stagiilor de practică, elevii vor fi familiarizați cu bunele practici din industria alimentară, cu un accent special pe produse locale de calitate superioară și ecologice. De asemeni – informează USAMV -, sesiunile de practică se desfășoară cu respectarea tuturor măsurilor de securitate și siguranță medicală, impuse de legile în vigoare în perioada pandemică.

Proiectul „Stagii de practică și consiliere profesională pentru 185 de elevi din unități de învățământ cu profil de turism și alimentație din Regiunea Nord-Vest” este finanțat din Programul Operațional Capital Uman (POCU 2014-20220), este susținut prin Fondul Social European (FSE), iar beneficiar este SADC Expert Consulting SRL din Cluj-Napoca.  Partenerul de practică este Agronomia Agro Food Innovation SRL, aparținând USAMV Cluj-Napoca.

M. TRIPON

Recomandat pentru dvs.

Sari la conținut